Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
440 postów 109 komentarzy

Dziennikarstwo Obywatelskie

Nowy Ekran - Blog przeznaczony do publikacji materiałów dziennikarzy obywatelskich przygotowanych na zlecenie Nowego Ekranu lub artykułów i listów nadesłanych do Redakcji

Handel ludźmi w Polsce

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W ostatnim czasie bardzo „Modny” stał się temat mody. Należy zadać sobie jednak pytanie czy jest to zupełny przypadek, czy może władza na czele z Tuskiem lub środowisko z nim związane wykorzystuje to do określonych celów?


To, że Donald Tusk ma skłonności do podejmowania decyzji bardziej korzystnych dla różnego rodzaju układów, niż dla przeciętnego obywatela jest chyba oczywiste.

Od upadku komunizmu kraje post sowieckie - w tym Polska - zaczęły borykać się z pewnym problemem, a mianowicie HANDLU LUDŹMI. Problem ten zapewne istnieje, o ile nie przybrał na sile podczas sprawowania władzy przez obecna ekipę rządzącą. Paradoksalnie w mediach - szczególnie tych związanych z władzą - temat ten przestał być praktycznie poruszany, w przeciwieństwie do lat 2005-2007, kiedy to ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro występując na konferencjach prasowych ogłaszał rozbicia gangów zajmujących się tym przestępstwem.

Ja Małgorzata W. zostałam poproszona przez moich znajomych działających jako grupa „S” do przedstawienia zgromadzonych przez nas dowodów na to, że w Polsce mamy do czynienia z procederem wabienia dziewczyn pod pozorem WIELKIEJ KARIERY ZA GRANICĄ JAKO MODELKI do zagranicznych domów publicznych. Należy również podkreślić, że skala tego procederu musi być ogromna, a sprawcy muszą czuć się wyjątkowo bezkarni sądząc po ilości dowodów wskazujących na to.

FAKTY

Na początku należy wspomnieć o podobnych przypadkach. Przykładem jest tutaj aferę wokół serialu emitowanego w 2003 roku, którego tytuł brzmiał „Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym”. Szczegóły dotyczące tej afery znajdują się w printscreenie poniżej:


 

ANALIZA PORTALI INTERNETOWYCH

Na początku chciałam pokazać przykłady promowania zawodu modelki ukryte pod postacią różnego rodzaju reklam. Poniżej podaje przykłady zgromadzone w przeciągu niespełna godziny praktycznie „na kolanie” na portalach:

-www.wp.pl;

-www.onet.pl;

-www.interia.pl;

-www.o2.pl;

Data i godzina wykonania print scrinów jest podana w prawym dolnym rogu. Analiza socjotechniczna wykonana przez moich znajomych wskazuje jednoznacznie na ukryty podtekst seksualny tego tupu reklam i poruszanych w „POPRAWNYCH POLITYCZNIE MEDIACH” tematach.


 

Wirtualna Polska

- Należy zwrócić uwagę na powyższa reklamę, która przedstawia modelkę reklamująca ciuchy.

- w lewym dolnym roku pokazano przykładowe tematy poruszane przez tego typu portale. W ocenie osób zajmujących się socjotechniką ma to na celu „wyzwolenie seksualne” polskiej młodzieży, szczególnie dziewczyn. Może to prowadzić do uśpienia czujności dziewczyn na podejrzane zachowania jury podczas Castingów w Agencjach Mody, polegających między innymi na łapaniu uczestniczek za piersi, bądź nagiej sesji fotograficznej.


 

- pomimo zakończenia emisji programu „TOP MODEL. ZOSTAŃ MODELKA” jego temat jest cały czas poruszany.


 

Onet

- tematy oswajające polską młodzież z seksem pokazane na przykładzie portalu onet.

- jak widać pokazywane reklamy praktycznie się nie powtarzają. Co świadczy o ich mnogości.

- w portalach dla kobiet zawsze musi się znajdować zakładka związana z MODĄ. Przykład: szereg zakładek znajdujących się pod słowem „Kobieta”

Interia


 

- temat związany z modą.


O2 – tematy oraz zdjęcia pokazywane na portalu www.o2.pl, sprawiają, ze zasługuje on na miano portalu o tematyce pornograficznej, a nie portalu informacyjnego. Proszę zwrócić uwagę na zdjęcia i poruszane w nim tematy:

 


 


 


 


 

LG fashion - proszę przeczytać poniższą ofertę. 

Chyba nie trzeba komentować akcji organizowanej przez LG FASHION TV MODEL SEARCH.
 

Top Model. Zostań modelką– chyba najbardziej znany spośród programów promujących modę.

 


 

Program ten wzbudził dodatkowe kontrowersje związane z niemoralnym traktowaniem uczestniczek: 


 

PRZYKŁADY Z PÓŹNIEJSZYCH DNI PRZYSŁANE RÓWNIEŻ PRZEZ MOICH ZNAJOMYCH


 

ZDJĘCIE z pochodu „Obudź się Polsko”

Jak widać reklam oraz artykułów promujących MODĘ wokół nas jest absurdalna ilość. Wspomniane wyżej programy mające wabić „KANDYDATKI NA MODELKI” to zapewne czubek góry lodowej. Należałoby skontrolować wszystkie agencje mody na terenie kraju.

ASPEKT PRAWNY

Badając sprawę programu „TOP MODEL. ZOSTAŃ MODELKĄ” natknęliśmy się na ciekawe spostrzeżenie, a mianowicie jego premiera odbyła się 8 września 2010 roku. Tego samego dnia weszła w zycie nowelizacja ustawy o HANDLU LUDŹMI, przegłosowana dnia 9 kwietnia 2010 roku czyli dzień przed tragedią smoleńską. Oznacza to, że ustawa ta musiała być jedną z pierwszych podpisanych przez nowego prezydenta . Daty wprowadzenia ustawy mogą budzić podejrzenie o pośpiech.

Moi znajomi orientujący się w tematyce prawnej postanowili przyjrzeć się bliżej wspomnianej ustawie. Porównano ją z wcześniej obowiązującą ustawą:

STARA USTAWA

Stara ustawa regulowana była przez artykuł Art. 253. § 1 KK,który brzmiał:„Kto uprawia handel ludźmi nawet za ich zgodą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.”Artykuł ten znajdował się w rozdziale„Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu”Kodeksu Karnego.

Do chwili wejścia w zycie nowej ustawy dnia 8 września 2010 roku obowiązywał przepisart. 204. §4 KK„Karze pozbawienia wolności podlega, kto zwabia lub uprowadza inna osobę w celu uprawiania prostytucji za granicą”.Z chwilą wejścia w zycie nowej ustawy przepis ten został wykreślony z Kodeksu Karnego.

Do momentu wprowadzenia nowej ustawy przestępstwo to definiowano w oparciuo art. 3 Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający konwencję ONZ. Treść artykułu przedstawiony poniżej:

 


 

NOWA USTAWA

Nowa ustawa została przeniesiona do rozdziału”Przestępstwa przeciwko wolności”Kodeksu Karnego. Przepis ten znajduje się wart. 189apod postacią dwóch paragrafów:

§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa okreslonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


Nowa ustawa wprowadzała do Kodeksu karnego definicję HANDLU LUDŹMI, oparta o powyższy protokół:

Zgodnie z§22 art. 115 KK:

 

Handlem ludźmijest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

 1. przemocy lub groźby bezprawnej,

 2. uprowadzenia,

 3. podstępu,

 4. wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,

 5. nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,

 6. udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą

-w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1 - 6”.

 

ANALIZA

 

Porównując nową definicję z tą zawartą wart. 3 Protokołu ONZmożna stwierdzić, że jest ona zbieżna.

Zwrócono jednak uwagę na pewne szczegóły, a mianowicie na zamianę słów:uprawianie handlu ludźmi nadopuszczanie się handlem ludźmi. Zgodnie z słownikiem języka polskiego oba słowa definiuje się w następujący sposób:

- uprawiać – zajmować się czymś, poświęcać się czemuś;

- dopuszczać się – dawać dostęp, zezwalać, przystawać, pozwalać;

Należy zastanowić się, czy zmieniony przepis nie zrzuca części odpowiedzialności ze sprawcy na ofiarę przestępstwa lub osób w inny sposób związanych z popełnionym czynem, tj. klientów domów publicznych? Innymi słowy czy przestępstwo byłoby popełnione dopiero w momencie uzyskania zgody na wykorzystanie ofiary w celach seksualnych, co najczęściej ma miejsce na terenie innego kraju?

Zwrócono również uwagę na wykreślenie z kodeksu karnegoart. 204. §4 KK., w którym zawarta była informacja o „…uprowadzaniu osóbZA GRANICEw celu uprawiania prostytucji”. Może to ograniczać możliwość działania organów ścigania tylko do przestępstw popełnionych na terenie kraju na cudzoziemkach.

WNIOSKI

Zmiana przepisów prawnych regulujących przestępstwa Handlu ludźmi może być ukrytą aprobatą osób sprawujących władzę w Polsce do tego typu przestępstw dokonywanych na obywatelkach Polski poza granicami kraju.

ZAKOŃCZENIE

Na podstawie powyższej analizy nie powinno się publicznie wysuwać jakichkolwiek wniosków. Nie jest do końca pewne czy powyższe wnioski wysunięte przez osoby, które badały zmianę przepisów prawnych dotyczących handlu ludzi są poprawne. Analiza ta może jednak posłużyć do naprowadzenia na trop kolejnej afery związanej z rządem Tuska.

Raport w imieniu „S” przygotowała

Małgorzata W.

Publikacja nadesłana do NE

C
 

KOMENTARZE

 • Podobno w byłym Obozie Wschodnim, ginie co roku....
  ok 500tyś dziewczyn. Na portalu www.marucha.wordpress.com jest artykuł na ten temat ale nie moge go znaleźc
 • SKURWYSYNY
  Będą się smarzyć w piekle.
 • Kary za to są śmiesznie niskie
  Standardem powinna być kara śmierci i ewentualnie szukanie okoliczności łagodzących do dożywocia, minimalnie 10 lat obozu pracy.
 • A jak wam się podoba
  anonsujący notkę obrazek, z zapakowanymi próżniowo na tacce /jak ślimaczki albo udka z kurczaka/ kobitkami - z określoną datą przydatności do spożycia???????

  Bo mi się zebrało na wymioty i protestuję :-(((
 • Rodziny zastepcze jako mozliwy przyklad takiego procederu.
  Typowym przykładem możliwości takiego handlu jest umieszczanie dzieci w komercyjnych jednostkach nazywanych dla zmylki rodzinami zastepczymi lub domami dziecka.
 • @Mirosław Kraszewski 15:35:44
  Tym rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka płacą od "sztuki" taką kasę za którą nierzadko żyje cała rodzina biedoty na łasce systemowej pomocy społecznej. To jest świadoma polityka i widać też proces masowego odbierania dzieci rodzinom, wybranym samotnym matkom także, ale nie sądzę żeby jakiejś lesbie dziecko odebrali w całej UE.
 • @Małgorzata Pietkun 18:13:02
  Słusznie, bo jest to tak podły proceder, że normalnemu człowiekowi a mężczyźnie w szczególnosci powinno byc wstyd wychodzic na ulice i pokazywac się publicznie. Jest to zbydlęcenie i najwyższej miary SKURWYSYŃSTWO!!! Jak coś takiego sie czyta to każdy dwoma rękami powinin podpisac pod przywróceniem kary śmierci! dla bydlaków! a tu jeszcze się dyskutuje o obrazkach... Czy tak trudno sobie wyobrazic ten STRACH!, ŁZY!, KRZYK! PRZERAŻENIE! I BEZNADZIEJĘ! tych porywanych dziewcząt???!!!!
 • @policjant łapówkarz 13:41:23
  Ależ ty leming jesteś. Łatwo tobą manipulować. Łykasz wszystko jak pelikan.
 • gdyby rząd chciał z tym zrobic porządek to....
  zrobiłby za parę miesięcy. To samo dotyczy Unii. Czy tak trudno np namierzyc ten cały proceder prostytucji autostradowej? te dziewczyny z całą pewnością zostały uprowadzone gdzieś np na Ukrainie a nasze dziewczyny sa np w Niemczech! bez paszportów i ochrony prawnej ich praw obywatelskich!!!
 • @Małgorzata Pietkun 18:13:02
  obawiam się jednak,
  że poprzez epatowanie takimi obrazkami ,
  uprzedmiotowienie kobiety,
  dokonuje się /dodatkowo /
  po raz kolejny,
  niezależnie od / dobrych /intencji
 • @Marek Kajdas 15:41:17
  prostytutki mga sie przynajmniej poskarzyc. Dzieci w komercyjnych jednostkach nie. Jezeli podopieczni sie poskarza to spadna ze schodow i zginą w nieszczesliwym przypadku. Czasem sie wyda, ale tylko czasem. Jak sie nie wyda, to naganiacze zalatwia nowy material ludzki.
 • @prof.HKM 14:50:22
  ten "anonsujący notkę obrazek" jest doskonałym dziełem sztuki. Plakatem który niemal krzyczy! Te kobiety traktowane jak towar z terminem ważności do "spożycia" są bardzo wymowny, także w tym wzgledzie, że... co dzieje się własnie z tymi kobietami -urzywając dalej tej okrutnej metafory" po "terminie spożycia". Czy widział ktoś, (czy słyszał) że jakaś kobieta wróciła po wielu latach do w swoje strony? Bo ja nie znam takiego przypadku. Pewnie po powrocie opowiedziałaby o wszystkim, więc chyba... Nie chcę tu byc złym prorokiem, ale wszystko na to wskazuje. Także to współczesnie XXI wieczne opakowanie wskazuje na ten WIELKI WSTYD, że do tej pory w XXI wieku własnie nie uporano się z tym- wydawałoby się- średniowiecznym procederem. Plakat ten powinien byc wystawiany na polskich i europejskich bennale plakatów, by byc może w ten spsób obudzic sumienia (w co juz chyba nie wierzę). Gratuluję autorowi pracy i achęcam do wystawiania. Pozdrawiam
 • @Małgorzata Pietkun 10:21:50
  NE, ma całkiem spory zbiór udanych plakatów. Może więc pokusic sie o Galerię NE? może jako zakładka na NE?
 • Notka wnikliwa i rzetelna.
  To epatowanie pornografią i modą na portalach musi mieć jakiś biznesowy cel.
  Dziś nie ma nic dla idei, nawet złej- musi być szybkie i proste przełożenie na kasę. Handluje się przecież wszystkim. Ludzie to też towar, szczególnie w dobie seksualizacji kultury przez ideologie.
  Każdy poziom korporacji szatana musi coś udziobać dla siebie.
 • @Jan Paweł 07:59:16
  a może poznamy autora tego plakatu? tzrba przyznac że jest on bardzo wymowny a przy tym niemal idealnym skrótem myślowym. W czasch tej beznadziei lewckiej w galeriach wystawinniczych (typu BWA, od jakiegoś czasu przestałem odwiedzac te galerie, bo chyba ktoś sie na nas Polaków uwziął w tej materii:-), takie prace z całą pewnością wyróżniałyby się. Pozdrawiam

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31