Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
440 postów 109 komentarzy

Dziennikarstwo Obywatelskie

Nowy Ekran - Blog przeznaczony do publikacji materiałów dziennikarzy obywatelskich przygotowanych na zlecenie Nowego Ekranu lub artykułów i listów nadesłanych do Redakcji

Paweł Bożyk: Prawda o „długach Gierka”

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Temat: „dług Gierka” co jakiś czas pojawia się mediach;

Temat: „dług Gierka” co jakiś czas pojawia się mediach; obecnie pretekstem jest informacja, że Polska spłaciła swe zadłużenie zagraniczne z czasów PRL-u. „Gazeta Wyborcza” w numerze 276 z 26 listopada 2012 roku koryguje tę wiadomość: „spłaciliśmy dług Gierka”, dodając: „nowym długiem”. Stąd tylko jeden krok do następnej konkluzji: Polska jest obecnie dlatego zadłużona, bo musi spłacać dług Gierka i tak będzie jeszcze przez wiele lat.

Czy można skuteczniej otumaniać Polaków, zwłaszcza tych, którzy tematem nie zajmują się na co dzień i niewiele więcej wiedzą o „długach Gierka” niż przeczytają w „Gazecie Wyborczej” i innych gazetach, zobaczą w TV lub usłyszą w radio?
 
1. Wielkość „długu Gierka”
 
„Gazeta Wyborcza” informuje, że dług Gierka w przeliczeniu na obecne dolary wynosi 72 mld i zamiast cieszyć się z tego, stara się nastraszyć swych czytelników.
 
Dlaczego należy się cieszyć? Bo dług zaciągnięty na początku lat siedemdziesiątych o wartości 1 dolara, spłaciliśmy dolarem pięć razy mniejszym. W latach 70-tych kupowaliśmy przecież na rynkach światowych towary po innych cenach niż dzisiaj.
 
Przeliczanie długów Gierka na dzisiejsze dolary nie ma więc w tym kontekście żadnego sensu, poza epatowaniem czytelnika wielkością liczb.
 
Dług Gierka trzeba liczyć w ówczesnych „twardych” dolarach, a nie w dolarach dzisiejszych – „miękkich”. Wg „Gazety Wyborczej”  wyniósł on w roku 1980 24,1 mld dolarów. Nie jest to liczba dokładnie taka sama jak opublikowano parę lat temu; wtedy dług Gierka wyceniono na 23 mld dol. Różnica nie jest wielka, ale jest.
To nie wszystko. Do długu Gierka zaliczono też kredyty handlowe zaciągnięte przez przedsiębiorstwa (handlu zagranicznego) dla potrzeb sfinansowania bieżących transakcji towarowych; wg szacunków wyniosły one 3 mld dolarów.
 
Bez kredytów handlowych nie byłoby handlu zagranicznego. Od dziesiątków lat nikt bowiem nie rozlicza się w gotówce. Kredyty te muszą być na bieżąco spłacane. Te z końca lat siedemdziesiątych też zostały już dawno spłacone. 
 
Do spłaty pozostały natomiast kredyty inwestycyjne o wartości około 20mld dolarów. Część z nich (około 15%) została wykorzystana na sfinansowanie importu zaopatrzeniowego, część – na zakup pasz dla rolnictwa. Z tego stwierdzenia (wbrew temu, co sugeruje „Gazeta Wyborcza”) nie wynika jednak, że kredyty te zostały dosłownie „przejedzone”; pasze przeznaczone zostały bowiem na karmę dla zwierząt hodowlanych na eksport. Import zaopatrzeniowy też posłużył rozwojowi produkcji przeznaczonej na rynki zagraniczne.
 
Wg szacunków Europejskiej Komisji Gospodarczej zadłużenie z lat siedemdziesiątych stanowiło 9,8 % ówczesnego dochodu narodowego. To, w świetle obecnych długów wielu krajów, obciążenie niewielkie, ale wg kryteriów zadłużenia z tamtych lat wręcz katastrofalne.
 
W oparciu o nie Gierek został przecież odżegnany od czci i wiary, zwolniony ze stanowiska i internowany.
Za jaką część tych długów odpowiada Gierek? Przecież formalnie odsunięty został od władzy  5 września 1980 roku, a faktycznie nie miał żadnego wpływu na sytuację w kraju już od 1 sierpnia 1980 r. , gdy wyjechał na Krym, by spotkać się tam z Breżniewem.
 
W tym czasie zastępował go na stanowisku Pierwszego Sekretarza Stanisław Kania, który podejmował najważniejsze decyzje strategiczne. Po powrocie do kraju w połowie sierpnia, Gierek był już na „wylocie”, czekając na dymisję. 
 
Po jego odejściu  w drugiej połowie 1980 roku podjęto szereg decyzji dotyczących stosunków gospodarczych z zagranicą, o poważnym wpływie na zadłużenie Polski; czy Gierek też za to odpowiada? Z pewnością dług z tego tytułu nie był już „długiem Gierka” lecz innych polityków PRL-u.
 
Jeszcze ważniejszą sprawą, która nie może być pominięta przy ocenie długów Gierka jest zanotowana w 1980 roku tendencja do szybszego wzrostu eksportu z Polski niż importu. Import mocno trzymany w ryzach przez państwo nie wzrastał jak poprzednio, za to eksport uległ przyspieszeniu w wyniku zmniejszenia barier w dostępie do rynków Europy Zachodniej, które zostały tam wprowadzone tuż po kryzysie naftowym., gdy w wyniku olbrzymiego wzrostu cen paliw, zwiększyły się wielokrotnie wydatki państw zachodnioeuropejskich na zakup ropy, a ich bilanse handlowe stały się ujemne.
 
Ratunku zaczęły szukać we wprowadzeniu ograniczeń dla importu, zresztą nie tylko ropy naftowej, lecz także wielu innych towarów. Również z Polski.
 
Gdy w roku 1980 ograniczenia te zostały przez Zachód zmniejszone, pojawiły się szanse by Polska przyspieszyła eksport. Wykorzystano je tylko częściowo, w pierwszej połowie tegoż roku. Potem rozpoczęły się strajki. Najpierw w lipcu, potem w drugiej połowie sierpnia i w następnych miesiącach.
 
Gierek był gotowy rozmawiać z robotnikami, zwłaszcza że personalnie nie był krytykowany (jeżeli nawet, to rzadko). Być może przekonałby strajkujących, iż są lepsze metody niż przerwanie pracy. Miał przecież doświadczenia z rozmów z robotnikami w grudniu 1970 roku. Koledzy Gierka z kierownictwa Partii nie dali mu jednak takiej szansy, wiedząc ze w czasie rozmów z Breżniewem na Krymie Gierek odrzucił możliwość wykorzystania  wojska i milicji do „negocjacji” ze strajkującymi.
 
W rezultacie, w drugiej połowie 1980 roku zamiast przyspieszenia dynamiki polskiego eksportu na Zachód, nastąpiło jego drastyczne załamanie. „Gazeta Wyborcza” milczy na ten temat.
 
Gierek przy tym nie tylko importował na kredyt, ale też kredyty spłacał (wraz z odsetkami). Łącznie w latach siedemdziesiątych spłaty wyniosły około 40 mld dolarów.
 
W latach osiemdziesiątych zadłużenie na Zachodzie uległo podwyższeniu w stosunku do poprzedniej dekady, osiągając 1989 roku 42,3 mld dolarów, choć Polska w tym czasie nie wybudowała ani jednej fabryki.
Po wprowadzeniu stanu wojennego Zachód w ramach retorsji odmówił Jaruzelskiemu udzielenia nisko oprocentowanych kredytów handlowych. W rezultacie Polska musiała kupować towary niezbędne do konsumpcji i zaopatrzenia przemysłu za wysokooprocentowane finansowe kredyty, zaciągane na spekulacyjnym rynku eurodolarowym w Londynie.
 
Jak wynika jednak z artykułu „Gazety Wyborczej” to nie kto inny, jak Gierek odpowiada za podwojenie polskiego zadłużenia w latach osiemdziesiątych. Przedmiotem renegocjacji z Klubem Paryskim była bowiem kwota kredytów rządowych zaciągniętych przez Polskę (32,8 mld dol.) zarówno w latach 70-tych jak tez 80-tych , dwukrotnie przekraczająca poziom zadłużenia lat siedemdziesiątych. Nieco mniejszą kwotę przedsiębiorstw (14,4 mld dol.) renegocjowano z Klubem Londyńskim. Łącznie uzyskano w obu Klubach obniżkę zadłużenia o około 14 mld dolarów.
 
Proponuję kredyty te nazwać kredytami PRL-u zamiast kredytami Gierka. W innym przypadku postawić należy pytanie, co Gierek miał wspólnego z wprowadzeniem stanu wojennego, z nałożeniem retorsji kredytowych na Polskę i z lawinowym wzrostem polskiego zadłużenia. Po zdymisjonowaniu Gierek nie miał przecież żadnego wpływu na rzeczywistość polityczną i gospodarczą. Przez prawie półtora roku siedział w izolacji w domu,  po 13 grudnia 1981 roku – w ośrodku dla internowanych, a po uwolnieniu w grudniu 1982 roku do chwili śmierci (lipiec 2001 roku) – w ustroniu pozostawiony samemu sobie.
 
2. Na co poszły „długi Gierka”
 
Na pewno kredyty zaciągnięte przez Gierka nie zostały „przejedzone” jak napisała „Gazeta Wyborcza”.
Wręcz przeciwnie – w latach siedemdziesiątych wyraźnie zmniejszył się udział akumulacji w dochodzie narodowym Polski; w połowie tejże dekady stanowiła ona 38% dochodu narodowego i była na poziomie tzw. „tygrysów azjatyckich”, znajdujących się pod tym względem w czołówce światowej. W porównaniu z dekadą wcześniejszą Polska zwiększyła udział akumulacji w dochodzie narodowym o 10 punktów procentowych. Obecnie akumulacja nie przekracza 20% jeżeli chodzi o jej udział w dochodzie.
 
Jeżeli już mielibyśmy mówić o przejedzeniu dochodu narodowego, to ma ono miejsce właśnie dzisiaj.
Oczkiem w głowie Gierka była modernizacja gospodarki, w tym nie tylko przemysłu lecz także rolnictwa, budowy nowej infrastruktury, dróg, linii kolejowych, dworców, mieszkań.
 
W latach siedemdziesiątych Gierek wybudował 557 nowych przedsiębiorstw, w tym 71 fabryk domów, 10 fabryk mebli, 16 fabryk odzieżowych, 18 zakładów mięsnych, 14 chłodni, 7 fabryk samochodów i ich części, 10 zakładów elektronicznych, 5 cementowni, 5 kopalni węgla kamiennego, 7 elektrowni, 9 elektrociepłowni, 9 zakładów hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych.
 
W okresie tym wybudowano ponad 450 tys. Km nowych torów kolejowych; zelektryfikowano prawie 2 tys. Km linii kolejowych; twardą nawierzchnie uzyskało ponad 10 tys. Km dróg.
 
Zbudowano też prawie w całości polską energetykę, w tym elektrownie węglowe – Bełchatów (4400 MW),
Kozienice (2600 MW), Jaworzno III (1200 MW), Dolna Odra (1800 MW), Rybnik (1800 MW), Połaniec (I blok) oraz wodne w Żarnowcu (700 MW) i Włocławku (160 MW), które wciąż dostarczają połowę prądu.
 
W ciągu 40 lat, które minęły od tego czasu wybudowano tylko jedną elektrownię (4400 MW). Reszta wymaga modernizacji; według szacunków kosztować ma ona 100 mld euro.
 
W latach siedemdziesiątych wybudowano też dziesiątki tysięcy km linii przesyłowych prądu; po 40 latach i one wymagają wymiany, co będzie kosztować co najmniej 100 mld euro.
 
To pokazuje skalę wysiłku inwestycyjnego Polski tamtego okresu. W efekcie uniknięto bezrobocia, bo w wiek produkcyjny weszło wtedy 2 mln młodych ludzi, którzy ukończyli 18 lat. W samym przemyśle liczba miejsc pracy zwiększyła się o 800 tysięcy.
 
Mający w tym czasie szybszy wzrost dochodu narodowego do podziału niż wytworzonego (w wyniku większego importu niż eksportu) umożliwił tez wyraźne podniesienie poziomu życia ludności. Warto o tym pamiętać bez względu na to, co piszą gazety na ten temat; prawdy nie da się zakrzyczeć. 
 
Wzrosły przede wszystkim płace i inne dochody ludności, a także renty i emerytury, stypendia i zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Ludność wsi została objęta bezpłatną opieką lekarską, zwiększyła się liczba szpitali i łóżek szpitalnych.
 
Oddano do użytku 2,5 mln nowych mieszkań; gdyby nie one do dziś miliony rodzin byłaby bez własnego „kąta”. Oczywiście mieszkania były gorsze niż dzisiaj. Prawie zawsze montowano je z tzw. wielkiej płyty, produkowanej przez fabryki domów. Z mieszkań uciekało tez ciepło, przez co były niedogrzane. Ale miały łazienki i wc, a dla 10 mln ludzi, którzy wprowadzili się do nowych domów, były pierwszymi samodzielnymi mieszkaniami.
 
Polska starała się budować tak samo jak Niemcy i Francuzi, Włosi i Hiszpanie. To od nich kupowaliśmy fabryki domów; od nich uczyliśmy się jak budować z wielkiej płyty. Ale dużo wody musiało przepłynąć Wisłą, byśmy opanowali tę technologię, tak jak trzeba. Innej technologii wielkoprzemysłowej budowy mieszkań wtedy jeszcze nie było. Pojawiła się ona dopiero w następnych dekadach, a czas naglił. Ludzie bez mieszkań, zwłaszcza młodzież, tylko o tym mówili.
 
Jak by dziś Warszawa wyglądała bez Ursynowa i Bielan, Bródna, Służewca i Stegien? Czy ktoś policzył setki tysięcy mieszkań, które powstały w tym czasie w stolicy? Jak jeździlibyśmy po Warszawie przez ponad 30 lat bez Trasy Łazienkowskiej i Wisłostrady, Dworca Centralnego i wielu innych dróg, ostentacyjnie nie remontowanych przez dziesiątki ostatnich lat?
 
3. Czy kupowaliśmy przestarzałe technologie?
 
„Ludzie odpowiedzialni za gospodarkę w Polsce kupowali technologie nowoczesne, jak na standardy PRL, ale przestarzałe według standardów zachodnich” – napisała „Gazeta Wyborcza” .
 
To nie do końca jest prawdą. Zdarzały się takie przypadki, ale regułą była sprzedaż takich samych technologii jakie były stosowane w praktyce w Niemczech, Francji czy we Włoszech. 
 
Nie zmieniło to jednak faktu, ze wytwarzane przy ich pomocy produkty nie były takie same, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakość i niezawodność. Np. Fiat 126-p produkowany na Śląsku , dopiero po roku zbliżył się pod tym względem do pierwowzoru włoskiego. Inne były bowiem kwalifikacje polskich robotników, ich kultura i dyscyplina (nawet na Śląsku, gdzie różniły się one na korzyść w stosunku do reszty kraju). Inna niż na Zachodzie była też polska stal.
 
Dlatego trzeba było budować nie tylko fabryki przemysłu przetwórczego lecz także huty, stalownie i inne zakłady tego typu. Z biegiem czasu jednak, choć powoli, standard produkowanych w Polsce wyrobów zbliżał się do zachodniego.
 
Wszystkie technologie stosowane w Polsce i na Zachodzie były od połowy lat siedemdziesiątych przestarzałe z punktu widzenia potr5zeby przeciwdziałania kryzysowi energetycznemu. Skonstruowano je przed kryzysem, kiedy nikt się nie liczył ze zużyciem prądu czy benzyny.
 
Stąd intensywne prace konstrukcyjne zapoczątkowano na Zachodzie Europy prawie równocześnie z kryzysem.
Dlatego od połowy lat siedemdziesiątych namawiałem Gierka, by zdecydowanie ograniczyć import fabryk i maszyn z Zachodu, pomimo iż otrzymywaliśmy na ich zakup kredyty oprocentowane na 5%, co przy ówczesnej inflacji (7%) było niezwykle opłacalne. Co z tego, skoro wytwarzane przez nie produkty były przestarzałe, bo „pożerały” energię i surowce. Lepiej było poczekać na nowe technologie, które od kryzysu energetycznego powstawały w biurach konstrukcyjnych.
 
4. Potrzeba oderwania się od dogmatów przeszłości.
 
Niestety, redaktorzy „Gazety Wyborczej” nie mogą oderwać się od tradycyjnego pojmowania zadłużenia zagranicznego. Ciekaw jestem, jak oni oceniają dług zagraniczny Stanów Zjednoczonych sięgający bilionów dolarów? Bo ocena obecnego zadłużenia zagranicznego Polski zawarta w anonimowym artykule „Gazety Wyborczej” jest nieprawdziwa. Zamiast porównywać je z dochodem narodowym za punkt odniesienia przyjęto porównywanie z abstrakcyjną kalkulacyjna wielkością  „długu Gierka” wynikająca z przeliczenia go na obecną wartość dolara. Jakie to ma znaczenie i czemu ma służyć? Żeby zbagatelizować obecne zadłużenie Polski „Gazeta Wyborcza” wzięła pod uwagę tylko zadłużenia rządów i samorządów, pomijając zadłużenie firm prywatnych i banków. 
 
Państwo – stwierdza „Gazeta Wyborcza” - nie gwarantuje ich spłaty. Ale to nie jest prawda. A co się stanie, gdy przedsiębiorstwo bądź bank prywatny zbankrutuje? Czy ich długi zagraniczne pójdą w zapomnienie? Wtedy bankructwa następowałyby lawinowo. Niestety również za nie odpowiada rząd.
 
Zatem łącznie obecne zadłużenie Polski wynosi 324 mld dol., w tym zadłużenie rządu i samorządów 128 mld dol., banków 61 mld dol. I przedsiębiorstw prywatnych 135 mld dol.
Stanowi to około 55% dochodu narodowego Polski. Jest więc ponad pięciokrotnie większe niż zadłużenie Polski lat siedemdziesiątych.
 
To porównanie nie wyczerpuje jednak tematu. Wymaga uzupełnienia o efekty „długów Gierka”. Bez fabryk wybudowanych za czasów Gierka, nie byłoby czego obecnie prywatyzować. W roku 2004 media obiegła wiadomość, że za sprzedany przez Polskę inwestorom zagranicznym majątek, zwłaszcza fabryki i inne obiekty, wpłynęło około 40 mld dolarów. A ile wpłynęło w latach 2005-2012? Zapewne więcej. Niestety nie znalazłem informacji opublikowanej na ten temat.
 
Kwoty te zasiliły rezerwy dewizowe państwa, bądź też jego budżet.
 
Jak więc na tle „długów gierkowskich” należy ocenić obecne zadłużenie Polski? Jest ono alarmujące. Czy utrzymuje się na poziomie innych krajów? Wszystko zależy od przyjętych kryteriów oceny.
 
W świetle kryteriów, które „Gazeta Wyborcza” przyjęła dla oceny „długów Gierka”, obecne zadłużenie Polski jest alarmująco wysokie. Jeżeli jednak przyjmiemy kryteria wykorzystywane współcześnie dla oceny stopnia zadłużenia innych krajów, Polska mieści się w grupie krajów wysoko zadłużonych, ale bez powodu do alarmu. Ubiegłoroczny eksport wynosił bowiem 190 mld dolarów. Czyli był prawie dwukrotnie wyższy niż eksport, a zgodnie ze znanymi z lat 70-tych kryteriami spłaty kredytów i odsetek nie powinny stanowić więcej niż 30% eksportu. 
 
A pomimo tego nikt nie trąbi na alarm, bo współcześnie polityka kredytowa oderwana została od wielkości eksportu i importu. Przy ocenie polityki kredytowej lat 70-tychtez trzeba to zrobić, bo wtedy nowa polityka finansowa (kredytowa) był już faktem.
 
 
Paweł Bożyk 
(Warszawa)
 
 
(artykuł prof. Pawła Bożyka otrzymaliśmy poprzez  vrota.pl/)

KOMENTARZE

 • Nie wszystkim sie prawda podoba.
  Nareszcie doczekałem się prawdy o faktycznej sytuacji z przed lat.
  Juz kiedyś na NE poprosiłem o logarytm długo Gierka od jednego ekonomisty który starał się tamte zdarzenia opisywać lecz bez skutku.
  Starsi wiedza ze nie wszystko jest jego długiem lecz trudno ludziom przetłumaczyć. W ogóle pogląd na czasy z przed 1980 roku są sterowane żywiołem ludzi z Solidarności i bardzo wypaczone.
  Gdy jesteśmy otoczeni zła legenda z czasów 1970~80 pozostaje nam uczciwie zadać sobie pytanie. Dlaczego ludzie innych krajów bloku warszawskiego odwiedzający nasz kraj patrzyli na Polskę jak w obrazek
  i miejsce to kojarzyło się z ostoja spokoju, zabawy, w porównaniu do innych krajów także olbrzymiej wolności?
 • Zahamowany rozwój
  "Z biegiem czasu jednak, choć powoli, standard produkowanych w Polsce wyrobów zbliżał się do zachodniego....."
  I to już przesądziło o epoce Gierka i dało impuls do zmiany ekipy rządzącej. Polska stawała się coraz bardziej groźna dla świata zachodniego jako niekontrolowana konkurencja i to dosłownie w każdej dziedzinie. Dodatkowo należy do tego dodać wysoko wykształcone społeczeństwo. Polscy inżynierowie potrafili coraz lepiej wdrażać nowe rozwiązania techniczne i technologiczne. Stawaliśmy się powoli praktycznie samowystarczalni bo i żywności także nie brakowało. Jedynie sam dogmatyczny system hamował jak mógł pełny rozwój.
  Wszyscy mieli nadzieję, że po 89 roku ten ogromny potencjał zostanie zmodernizowany, ulepszony i nastąpi rozwój kraju na niespotykaną skalę. Przecież mieliśmy wszystko co do tego było potrzebne: zaplecze w postaci przemysłu, rolnictwo i przetwórstwo, ludzi i surowce. Więc dlaczego stało się inaczej?
  Całkowicie zgadzam się z analizą Pana prof. Pawła Bożyka i myślę, że w następnym tekście znacznie wyjdzie poza obszary tylko samego długu.
 • długi Gierka
  Powinniśmy pamiętać ,że najważniejszą przyczyną naszych problemów była zależność od ZSRR . Byliśmy traktowani dosłownie jak dojna krowa .
  Nasze wyroby lepszej jakości wyjeżdżały na wschód a w zamian otrzymywaliśmy gorsze. Czy pamiętacie wybuchajjące rubiny , my produkowaliśmy w tym czasie o wiele lepsze Jowisze .Takich przykładów można by podać wiele . Czy pamiętacie , że u nas pod koniec lat siedemdziesiątych i w latach osiemdziesiątych prawie wszystko było na kartki , a w tym samym czasie w "Trybunie Ludu" pisali ,że w Moskwie na olimpiadzie jedzą polskie masło i jeszcze kazali się nam z tego cieszyć . Czy ktoś wie jakie były stosowane przeliczniki przy tej "przyjacielskiej wymianie ".
  Myślę że Gierek robił tyle na ile mu okoliczności pozwalały . Nie żebym uważał go za jakiegoś swojego idola . Uważam jednak że najwięcej zła powstało za Jaruzelskiego . Przecież gdyby nie stan wojenny , to wszyscy hochsztaplerzy którzy pławią się dzisiaj w majątkach w latach osiemdziesiątych na taczkach by wyjechali.
 • @autor
  A o tym, że część "długu Gierka" stanowiły zobowiązania II RP to już nikt nie powie?
 • Skoro było tak dobrze, czemu było tak źle?
  Czemu pozycja Polski w świecie stale się obniżała?
  Nie umiem tu wklejać obrazków, więc odsyłam do pierwszego wykresu w pracy: http://chlebus.eco.pl/ECOSOC/PL-2050.pdf
 • DŁUGI GIERKA TO PESTKA !
  Dzisiejsze długi to już bankructwo !
 • Paweł Bożyk — przez 8 lat był głównym doradcą ekonomicznym I sekretarza KC PZPR...
  *
  Jak widać, już tu mamy obok całego pakietu bolszewickich i postbolszewickich politruków zatruwających komunistyczno-stalinowskimi łgarstwami blogi — także i doradców tow. Gierka...

  Którzy chwalą się jaką dobrą postsowiecką rewolucję w PRL robił tow. Gierek...

  TO DLACZEGO PODWYŻSZONO CENY W 1970 I 1976 ROKU — I OD CZEGO ZACZĘŁY SIĘ PROTESTY ROBOTNIKÓW W 1980 ROKU.

  JEŻELI TOW. BOŻYK BYŁ AŻ TAK DOSKONAŁYM DORADCĄ EKONOMICZNYM— TO SKĄD PÓSTE PÓŁKI W SKLEPACH W KOŃCU LAT 1970???

  Po co tutaj wypisywać te wszystkie bolszewickie brednie o tym jaka komuna była doskonła... Ci sami towarzysze, tak samo rabowali Polskę później, już i po 1989 roku.

  Czy następni będą doradcy sowieckiego agenta NKWD i zbrodniarza, tow. Jaruzelskiego?

  Który na same tylko zakupy uzbrojenia dokonywne w sowieckim państwie w interesie jego sowieckich nadzorców i mające sowieckim zbrodnirzom posłużyć do atomowego ataku na Zachód — wydał jako minister obrony PRL setki milionów dolarów...

  *
 • Nawis inflacyjny
  takie zjawisko pojawiło się bodajże jeszcze przed tow. Gierkiem. Niemniej gość jeszcze korzystał z pieniędzy płaconych na składki ZUS. Niewydolny, komunistyczny system musiał pierdyknąć, prędzej, czy później.
  Ale to pikuś. Ciekawe co będzie u nas za 10 - 15 lat, gdy w ZUS-ie będzie tylko czarna dziura... Dług zagraniczny będzie wtedy niczym.
 • Bardzo cenny artykuł...
  dla tych wszystkich którzy Gierka i tamte czasy nazywają komuną. Prawdziwa tamta komuna sabotowała działania Gierka by ostatecznie doprowadzic do tego co mamy dzisiaj. A jak sobotowała to chyba nie trzeba przypominac...
 • @Andy-aandy 22:04:07
  "Póste twoje pólki" były dlatego puste, bo wygłodzony Naród miał obalic Gierka i odejśc... własnie odchodzi. A tacy jak ty, do dzisiaj nie pokapowali o co w tym wszystkim chodziło.
 • @Andy-aandy 22:04:07
  Trzeba na chłodno oceniać dwa różne systemy. Od 1990 roku kontrolerzy NIK pod kierownictwem prezesa Pański badali zadłużenie ,,Gierka" i tak jak pisze pan prof. dług na koniec kadencji Gierka wynosił 22 mld $ (okolo), nastał Jaruzelski, który miał zadanie przywrócić władzę dla stalinowców, których wyrzucił z kraju Gomułka i przywrócił ich pod koniec lat 80-tych (tym od odpi,,,,się od generała). Jaruzelski przez 8 lat spłacił blisko 20 mld$ a na koniec 1990 roku dług wyniósł 43 mld$!!!!!Tak działał system o którym pisze p. Bożyk. Sposób zadłużania Państwa przez Jaruzelskiego miała dotyczyć debata sejmowa na której sprawozdanie miał przedstawić Prezes NIK prof. Pańko, ale dzień wcześniej zginął w niejasnych okolicznościach pod Częstochową w wypadku samochodowym. Teraz częściowo pisze o tym p. Bożyk, że Jaruzelski zaciągał dług ,,londyński" by spłacać inny dług. To się nazywa geszeft, ale myślę, ze Jaruzelski nie wymyślił tego geszeftu, jemu podsuneli ci dla których przywracał władzę w Polsce, następnie wskazali z zagranicy swojego komunistę Balcerowicza, który jeszcze bardziej przykręcił śrubę w postaci zmiany procentów kredytów inwestycyjnych
  zaciągniętych przez państwowe firmy na rozwój, Tak np; Ursus w latach osiemdziesiątych miał kredyt 12 mld zł a za czasów Balcerowicza z dnia na dzień zrobiło się z tego 7 bln zł, plus tzw. popiwek 4 bln zł i tak dożynano stocznie, huty, przetwórstwo spożywcze, przemysł motoryzacyjny itd.
  Za Gierka był dług publiczny wynoszący 9% PKB a w obecnym systemie jest moim zdaniem dużo większy niż 55% PKB, ponieważ nie jest wliczony dług zaciągnięty przez prywatne przedsiębiorstwa oraz banki a jak w ZUSie tego nie wiemy, ale reasumując to jest około 1 bln 300 mld zł. czyli blisko 100% PKB a z ZUS-em może byc nawet te 3 bln zł.
  Ale materiał opracowany przez prof. Bożyka bardzo cenny, ponieważ pokazuje prawdziwy obraz tamtego czasu, czy my się z tym zgadzamy czy nie ale takie czasy były. Gdyby nie tamten system to co Balcerowicz by sprzedawał oraz co wszystkie partie pookrągłostołowe by sprzedawały.
 • !
  Gierek cos budowal cos sie staral robic.

  Mysle ze jak by nasi politycy chcieli, budowali, popierali Polskie produkty a mimo wszystko dlug byl by ten sam duzo osob inaczej by na ten kraj patrzylo.

  A tak mamy niemiecko- amerykanskie fabryki z ich patentami i my ... chinczycy europy !
 • @Jan Paweł 22:46:38
  napisał:
  "A tacy jak ty, do dzisiaj nie pokapowali o co w tym wszystkim chodziło."
  *

  Daj sobie spokój z TAKIMI kretyńskimi zaczepkmi — GŁUPKU!
 • Nie idealizujmy Gierka ery jak za bardzo, trzeba raczej obiektywizmu krytycznego
  Poza długami PRL (1980-89) mamy długi III RP i to jest dopiero jazda bez trzymanki. Jak można godzić się na 35 mld oficjalnego rocznego deficytu, który przecież pokryty zostanie lichwiarskimi kredytami, papierami. Ile go będzie naprawdę w 2013, ile jest go w tym roku? Oni nie kłamią w małej skali, tu nie chodzi o "drobne" kilka mld przewałki, zwłaszcza jeżeli były mocno uzasadnione wydatki ponadplanowe (ale od tego są też rezerwy), oni kłamią zaniżając deficyt 2-3 razy!

  Budżet powinien być bez deficytu, to podstawa żeby zacząć wychodzić z zadłużenia, oczywiście lepiej byłoby podważyć cały ten system, a pieniądze na celowe inwestycje krajowe po prostu emitować. Coraz mniej jednak państwa w państwie. To się musi zawalić wielkim kryzysem, ale niekoniecznie zacznie się od środka, proces może przyjść z zagranicy przez giełdę, złotówkę, ceny ropy i tym samym gazu, bo nie wiedzieć czemu (żeby nas doić) sowiety to połączyły.
 • @Wrzodak Z. 22:49:56
  napisał:
  "Tak np; Ursus w latach osiemdziesiątych miał kredyt 12 mld zł a za czasów Balcerowicza z dnia na dzień zrobiło się z tego 7 bln zł, plus tzw. popiwek 4 bln zł i tak dożynano stocznie, huty, przetwórstwo spożywcze, przemysł motoryzacyjny itd."

  To był jeden ze sposobów bolszewickiej mafii tow. Jaruzelskiego, tow. Kiszczka i tow. z tzw. konstruktywnej opozycji sterownej przez Kuronia i Michnika — na przejęcie tego majątku, którego komuna jeszcze nie zmarnowała.

  Albo pracował na potrzeby sowieckich zbrodniarzy i ich namiestników w PRL...

  *
 • O Gierku mówi się że...
  zastał polska wieś drewnianą, zapyziałą a zostawił murowaną, pobudowaną zbudowaniami gospodarskimi, domami (czasami bardzo pięknymi), rolnicy kupowali maszyny rolnicze, wykształcili dzieci na studiach. Wieś, ale i bardzo wielu z rodzin robotniczych awansowali społecznie.
  Takie awanse społeczne juz się skończyły. Obcenie albo dzidziczy się bogactwo albo biedę i to raczej powszechny jest ten drugi przypadek. Marzenia biedaków o Caringtonach zostaną tylko niespełnionymi marzeniami.
 • Z deszczu pod rynnę
  Wyszło szydło z worka. O patologii gospodarki w/g Sachsa i balcerowiczowskiego zadłużania warto poczytać u prof. Jacka Tittenbruna, "z deszczu pod rynnę" czyli meandry polskiej prywatyzacji. Wyd. Zysk i Spółka, Poznań 2007, 4 tomy (w b. dobrej cenie!)
 • @Andy-aandy 22:55:52
  masz wyjątkowo interesujące argumenty.
  Ale niestety, tak było... Polacy sami, swoimi rękoma mieli obalic Gierka (a raczej jego 12-ty potencjał gospodarczy na świecie) i... odejśc.
  Spróbuj to może jakoś objąc swoimi myślami.
 • @Andy-aandy 23:02:39
  Proponuję jednak czasem włączyć TVP Historie. Idą tak kroniki z lat 80-tych. Cały naród dzielnie strajkował bo to był patriotyczny obowiązek. Żydłactwo nałożyło na nas sankcje gospodarcze.

  Gierek miał pecha. Zaczęło się odradzać żydostwo, któremu Gomułka na chwilę przetrącił kręgosłup w 56-tym. Zrobili rewolucję. Jak zwykle.
 • @Andy-aandy 22:04:07
  Jak czytam te twoje brednie, to myślę że chętnie wysłałbyś Polaków do gazu. A nasze polskie (ale nie twoje) dokonania w okresie Gierka sprawiają że puszczasz pianę z pyska.
  Słuchaj no ty jebana gestapowska wymiocino - stul swoją faszystowską mordę.
 • EX-PZPR-OWCY WALCZĄ NA "NE" O RECHABILITACJĘ TOW. GIERKA :)))))))
  .
  Nowy Ekran:
  "..........Proponuję kredyty te nazwać kredytami PRL-u zamiast kredytami
  Gierka. ........
  Na pewno kredyty zaciągnięte przez Gierka nie zostały „przejedzone” jak
  napisała „Gazeta Wyborcza”.Wręcz przeciwnie – w latach
  siedemdziesiątych wyraźnie zmniejszył się udział akumulacji w dochodzie
  narodowym Polski; w połowie tejże dekady stanowiła ona 38% dochodu
  narodowego i była na poziomie tzw. „tygrysów azjatyckich”, znajdujących
  się pod tym względem w czołówce światowej............"


  Andy-aandy:
  "Paweł Bożyk — przez 8 lat był głównym doradcą ekonomicznym
  I sekretarza KC PZPR...
  Jak widać, już tu mamy obok całego pakietu bolszewickich i
  postbolszewickich politruków zatruwających komunistyczno-stalinowskimi
  łgarstwami blogi — także i doradców tow. Gierka...
  Którzy chwalą się jaką dobrą postsowiecką rewolucję w PRL robił tow.
  Gierek...
  TO DLACZEGO PODWYŻSZONO CENY W 1970 I 1976 ROKU — I OD
  CZEGO ZACZĘŁY SIĘ PROTESTY ROBOTNIKÓW W 1980 ROKU.
  JEŻELI TOW. BOŻYK BYŁ AŻ TAK DOSKONAŁYM DORADCĄ
  EKONOMICZNYM— TO SKĄD PÓSTE PÓŁKI W SKLEPACH W KOŃCU
  LAT 1970???
  Po co tutaj wypisywać te wszystkie bolszewickie brednie o tym jaka komuna
  była doskonła... Ci sami towarzysze, tak samo rabowali Polskę później, już
  i po 1989 roku.
  Czy następni będą doradcy sowieckiego agenta NKWD i zbrodniarza, tow.
  Jaruzelskiego?
  Który na same tylko zakupy uzbrojenia dokonywne w sowieckim państwie
  w interesie jego sowieckich nadzorców i mające sowieckim zbrodniarzom
  posłużyć do atomowego ataku na Zachód — wydał jako minister obrony
  PRL setki milionów dolarów."
  =============================================

  Brawo "Andy-aandy" tak trzeba stopować te nowoekranowe brednie

  promujące niewydolną, zbrodniczą kolonię związku sowieckiego jakim

  była antydemokratyczna, sowiecka PRL !!!


  Bożyk zapomniał dodać, że duża część tych kredytów w postaci

  rabunku FOZZ zasiliła kieszenie obecnej złodziejskiej POkomunistycznej

  oligarchii, która sfinasowała sobie nimi m. in. obecny łże-medialny przemysł

  nienawiści.
 • @Jan Paweł 23:03:17
  O Gierku mówi się że...
  zastał polska wieś drewnianą, zapyziałą a zostawił murowaną, pobudowaną zbudowaniami gospodarskimi, domami (czasami bardzo pięknymi), rolnicy kupowali maszyny rolnicze, wykształcili dzieci na studiach.
  Wieś, ale i bardzo wielu z rodzin robotniczych awansowali społecznie.
  Takie awanse społeczne juz się skończyły.
  Obecnie albo dziedziczy się bogactwo albo biedę i to raczej powszechny jest ten drugi przypadek.

  >>> dokładnie.
 • @Jan Paweł 23:03:17
  "O Gierku mówi się że...
  zastał polska wieś drewnianą, zapyziałą a zostawił murowaną,"
  =================

  To się stało już za Gomułki, przynajmniej tam gdzie była blisko praca w przemyśle dla tzw chłoporobotników z 1-5 ha ziemi. Tacy ludzie przed wojną żyli w skrajnej biedzie, a w PRL całkiem nieźle aż po 1989... W każdej, KAŻDEJ (nawet naczelnika, rodziny inteligencko-nomenklaturowe) zagrodzie roiło się od hodowanych zwierząt, sady, warzywniaki, u nas np w modzie była kapusta na handel plus solidna beczka kiszona dla siebie, pychota. Teraz z całej wsi zwierzęta można zgromadzić na jednym placyku i byłyby to głównie psy, koty.

  Jeszcze będziemy głodować. Import nigdy nie jest mądrym ruchem co do żywności, kiedyś i innych braknie żarcia. Co wtedy?

  Zamiast kilkuset małych gospodarstw będzie u nas ich kilka w całej gminie, a kiedyś może nawet... jedno i zapewne kupi je za grosze jakiś niemiecki bauer. Wracamy do stanu sprzed Powstania Styczniowego, ale tym razem ziemianami nie będzie patriotyczna szlachta, ale zagraniczni właściciele, lodziarze z układu III RP, oraz jak zawsze żydostwo. Niedobrze. Taki "rolnik XXI wieku" z Niemiec obsieje całą gminę kukurydzą GMO na kiszonkę do biogazowni, czy czymś podobnym spoza produkcji żywności...

  Wolę już wspomnienia jak to ojciec kosił kosą żyto, a my dzieci stawialiśmy je w dziadki. Kobiety odbierały zboże niekiedy używając sierpów, do popicia była czarna kawa zbożowa.

  Są granice nowoczesności, "postępu", można przesadzić i to się dzieje. Nie ma już wsi, jest sypialnia wrogich sobie, anonimowych, obojętnych na los sąsiadów... Nowych Ludzi, stoi jakaś kupa domów, ale społeczności już NIE MA. Jak te więzi odbudować i zbudować na miarę obecnych potrzeb? Gdyby tym ludziom powiedzieć żeby w czynie społecznym coś zbudowali, to ryk śmiechu byłby słyszalny nawet w redakcji NE. Tymczasem gmina ma taki budżet że śmiech i nie ma specjalnie innego wyjścia jak niekomercyjna działalność społeczna, szukanie sponsorów itd
 • tu jest podtekst
  podtekst, który mi śmierdzi. Że niby było wszystko pięknie i na kursie i ścieżce, ale "zaczęły się strajki". Tak, tak... było pięknie, ale jacyś debile popsuli sielankę!
  A co do Gierka, to weźmy na tapetę Gomułkę. Ile on długu zrobił? ZERO. I co, był więc świetny???
 • @Andarian 21:30:05
  "A o tym, że część "długu Gierka" stanowiły zobowiązania II RP to już nikt nie powie?"
  ===========

  Rozwiniesz to?
  Jak to możliwe skoro wraz z końcem ery Gomułki dług był znikomy. Gierek uznał po 1970 jakieś stare zobowiązania II RP? Mam inną tezę. Niestety byliśmy jednak sowiecką kolonią i byłoby dziwne gdyby nas nie eksploatowali, nie wykorzystywali. Czy były jakieś transfery gotówkowe do Rosji? Czy nie poszły do nich jakieś zakupione technologie, zakłady z kompletnymi liniami? Oczywiście złodziejstwo także zachodziło, nie czarujmy się, niektórzy mieli takie możliwości, w tym służby ale także na swoje konta-znaczy do skarpety, czy gdzieś na konta zagraniczne np w ulubionej Austrii.

  To że szedł do Rosji potężny od 1944 roku eksport (najpierw całe fabryki, dosłownie wszystko co sie im spodobało) to wiadomo, wszystko co najlepsze, ale podobnie na zachód, ale tam przynajmniej za twardą walutę tak wtedy potrzebną, coraz bardziej potrzebną. Lichwa, Panowie odsetki rosły! Tego na pewno nie przewidzieli w pierwszej połowie lat 70-tych, później już było za późno na zareagowanie. Pułapka zadziała i niewątpliwie DYWERSJA części gierkowskich ekspertów.

  No i zbrojeniówka. To był potężny wysiłek niewątpliwie kosztem cywilnej produkcji, można łatwo zaburzyć równowagę, tolerancję gospodarki na nadmierne zbrojenia. We wsi nie było głupiego sznurka, jeden kombajn, czy dwa... a przecież je... eksportowano. To było chore, więc nie mówmy że było tak pięknie, ani że tak źle jak przedstawia grono pisowców i liberałów.
 • @Stara Baba 20:09:22
  obrazek był fajny, ale może dla Bułgarów. U nas TYLKO kartki na cukier, a u nich g... do żarcia dla wszystkich. No, powinniśmy się pewnie cieszyć?
 • wątek kalibrujący?
  Co my tu mamy dzisiaj na NE? Po rozlicznych zachwytach nad Iranem, Białorusią, potępieniem obrzydliwych USA... peany nad czasami Gierka!
  Haha, no tak, postęp był i technika! I to cięcie Trybuny Ludu na papier do srania, bo jednak mimo techniki tyłek też trzeba było czymś wycierać, pamiętam do dzisiaj. I kartki na cukier od 1976 roku.
  Faktycznie, już, już doganialiśmy "zachód". Może ilością koni na hektar?
 • Nie ma co idealizować tamtych czasów ale
  nie da się ukryć, że przy obecnej ekipie to Gierek jawi się nam jako wzór gospodarności i patriotyzmu.

  Gospodarka była owszem socjalistyczna, planowa, niewydolna i nie ma co jej bronić ale generalnie jednak budowano a nie niszczono. To co się dzieje obecnie czyli planowa likwidacja całych gałęzi gospodarki wtedy byłaby nie do pomyślenia.

  Moim zdaniem jednak największą zasługą Gierka było danie ludziom paszportów na Zachód.
 • @Muni 01:13:58
  Wolałbym Gomułkę od Tuska ekipy.
 • @Muni 01:20:58
  A Czechów, Niemców (NRD) i innych, nie licząc republik się pytałeś?
  A pytałeś się ludzi z innych państw (nawet zachodnich)? Czy wiesz co
  o nas w tamtych czasach myśleli Turcy?
  Faktem jest ze opinie w świecie Polska jako kraj miała nad podziw bardzo dobra. Schody zaczęły się dopiero ~25 lat temu gdy grupy żydowskie
  przeszły do głoszenia wrogiej propagandy przeciwko Polsce oraz ludzie
  odpowiedzialni za politykę jak podwładne pieski innym interesom zaczęli wysyłać nasze wojsko dla podboju innych państw szerząc "demokracje".
  Szczytem kompromitacji lokalnej było opowiedzenie się przeciw Serbom
  i zalegalizowanie państwa wrogiego Serbii oraz naszej kulturze.
  Skutki tego będziemy widzieć niebawem!
 • @Zbigniew-Grzymski 00:21:03
  Ty też brudasie dla starych essesmanów pracujesz (albo wręcz z takiej rodziny jesteś). Chesz ubabrać w gównie wszystko co polskie i odebrać nam wszelką nadzieję. Niedoczekanie twoje niemiecko-gestapowska blaci!!!
 • Czas Gierka pokazał że "Polak potrafi" (hasło z tego okresu).
  Okazało się że nawet w tym bardzo głupim systemie komunistycznym Polacy potrafili zbudować ekonomiczny sukces. Wystarczyło że na czele państwa stanęło kilku w miarę uczciwych ludzi, polskich patriotów mimo że komunistów. Co prawda z komuny, ale nie ze stalinowskiej antypolskiej KPP komuny, która dzisiaj jest taka mocna i nas Polaków terroryzuje jak kiedyś.
 • @Marek Kajdas 00:58:09
  święta prawda. Można jeszcze dodac że za Gierka odbudowała się - ta niestety wybita w czasie wojny i po - Polska Inteligencja, przede wszystkim ta techniczna, która wydźwigneła ten Kraj na wyżyny gospodarcze. Zaś ten niszczony teraz Polskie Sytstem Edukacji, którego bazą były te przedwojenne jeszcze szkoły (m.in tzw Szkoła Lwowska) wykształcił tylu fachowców na wszystkich szczeblach (od szkoły zaowodowej po specjalistyczne studia wyższe) że jeszcze do dzisiaj, mimo tych kolejnych prób reformacji, Polska Edukacja jeszcze jakos tam ciągnie. Taki Kraj pozwoliśmy przejąc
 • Myślę że jest jeden z tych artykułów, które...
  z uwagi na zawarte w nim cenne informacje, powinien znaleźc jakieś specjalne miejsce w Archiwum NE
 • @Zbigniew-Grzymski 00:21:03
  całkowity brak świadomości, radzenia sobie z logiką i chyba wiele złej woli
 • @a1a 00:31:51
  Polska za czasów Gierka, był 12tą potęgą gospodarczą na świecie i szpeciła globalnym korporacjom na światowych rynkach inwestycyjnych. Była po prostu konkurencją gdy np na Bliskim Wschodzie była do zrobienia jakaś poważna inwestycja. Polacy wygrywali przetargi. Więc trzeba było ten potencjał jakoś zneutralizowac. Zaczęto więc od ośmieszania (zawsze znajdą sie jakieś służalcze mendy, które to zrobią, np "uznani" satyrycy, czy rysownicy satyryczni ) w oczach Polaków (co widac do dzisiaj po niektórych nawet tutejszych komentarzach), wytworzyc ten zachwyt że to co zagraniczne (najlepiej zachodnie) jest 1000 razy lepsze od polskiego, małymi i większymi sabotażami (przede wszystkim organizacyjnymi) niszczyc ten potencjał, stosownie podburzyc ludzi i reszta już poszła z górki
 • @Jan Paweł 09:08:22
  z dzisiejszej perspektywy, można już bez problemu wyłapac tych służalczych "artystów" po ich tfurczości, którzy teraz uchodzą za kombatantów komuny, jak to oni byli prześladowani tym np że dostawali paszporty, mogli wyjeżdżac na Zachód, przywozili drogi sprzet muzyczny (i nie tylko), handlowali nim i byli wtedy tymi "królami życia", jak śpiewał kiedyś zespół Kombi
 • @Jan Paweł 09:18:47
  A tutaj ku pokrzepieniu serc, nieprawdopodonie symatyczna perełka, przykład patriotyzmu, chyba z najlepszych czasów Gierkowskich:
  http://www.youtube.com/watch?v=4FbekIHWz5c
 • CZERWONI FASZYŚCI ZLECIELI SIĘ ABY BRONIĆ ZBRODNICZEGO, SOWIECKIEGO PRL-U :))))
  .
  Czerwoni faszyści, co zlecieli się tutaj aby bronić PRLu - to komunistyczna

  sfołocz - POgrobowcy załganej, gierkowskiej propagandy sukcesu, którzy

  przemilczają najważniejsze, że PRL nie był państwem suwerennym

  i, że nie był stworzony aby zabezpieczyć interesy Polaków, ale był

  kolonią ludobójczej sowieckiej rosji, która go bezwzględnie eksploatowała

  dla swoich imperialnych celów. Do tego w razie wojny z Zachodem PRL był

  przeznaczony na "natychmiastowe zużycie" jako "atomowy bufor".

  A upolityczniona i polskojęzyczna armia (LWP) reprezentowała imperialne

  interesy sowieckiej Rosji a nie Narodu Polskiego i była przeznaczona

  do planowanego ataku na Zachód (Dania i Pólnocne Niemcy) co

  potwierdzili byli sowieccy politycy i generałowanie oraz udowodnił

  Wielki Polski Patriota pułkownik Kukliński.


  Natomiast pozorny propagandowy dostatek z okresu gierkowskiego,

  który na tle totalnej gomułkowskiej, głodowej nędzy wydawał się być

  dobrobytem, był wynikiem gigantycznego zadłużenia PRL-u przez

  nieodpowiedzialnego, fantastę i nieuka Gierka, który do tego jeszcze

  bardziej rozbudował aparat esbeckiej represji a mafijnej PZPR-owsko-

  esbeckiej klice stworzył za kredytowe dolary raj na ziemi !!


  Z kolei UKŁAD OKRĄGŁEGO STÓŁU - którego rezultatem jest obecny

  pełzający, podstępny, gospodarczy i polityczny rozbiór Polski na

  rzecz niemiec i rosji, Zamach Smoleński, zagłada Polskiej Patriotycznej

  Generalicji, szalejący Seryjny Samobójca itd. -

  stworzyli KOMUNIŚCI I KRYPTOKOMUNIŚCI NA USŁUGACH ROSJI

  WŁAŚNIE Z CZASÓW PRL !!: jaruzel, kiszczak, michnik, kuroń, geremek,

  mazowiecki, bolek itp. posługując się byłymi sowieckimi, PRL-owskimi

  służbami specjalnymi działającymi podstępnie, w ukryciu aż do dzisiaj.

  Na tle tych antypolskich ugrupowań - PIS jest jedyną partią w Sejmie, której

  NIE STWORZYŁY PROROSYJSKIE SŁUŻBY SPECJALNE !!!- i jest

  jedyną autentyczną Polską Opozycją walczącą o Wolną Polskę przeciw

  prorosyjskiemu Układowi Okrągłostołowemu, który dla ratowania

  swoich łupów chce właśnie znowu oddać Polskę ludobójczej rosji !!!
 • @vortex 07:49:25
  Gówno WAM się udało, komunistyczny vortexie. Nie bylo co żreć, wszystko było przaśne, czerstwe, tandetne, prymitywne, śmierdzące, trzeciego gatunku. Wszystko! Domy, samochody, sprzęt, jakość pracy. Do tego wszechwładna cenzura, ocean chamstwa i życie w klatce, bez prawa do zobaczenia świata. Pieprzony OBÓZ - to się udało zrobić PRL-owi.
  Co wy tu za pierdoły wypisujecie, jakie "wyżyny gospodarcze"? Kto miał o nas "dobre opinie"? A co mieli nam mówić ludzie z zachodu, że jest syf i prymityw? Trzeba być mało rozgarniętym żeby mieszać kurtuazję z opinią.
 • @Jan Paweł 09:08:22
  Tak, tak, potęgą, ale tylko w artykułach z Trybuny Ludu!
  Nawet połów szprotek mieliśmy na 5 miejscu w świecie, o ile pamiętam, tylko ze nie było ich w sklepie. Tuńczyka ostatni raz jadłem w 1974 roku, a kabanosy w sklepie widziałem ostatni raz w 1977. Po co ludziom robisz wodę z mózgu? Ile masz lat? I to był po pierwsze PRL, kolonia sowiecka, a nie żadna POLSKA, ośle.
 • @Zbigniew-Grzymski 09:41:11
  Już co raz pisałem i powtórzę "Niedoczekanie twoje niemiecko-gestapowska blaci!!!"

  Nie myślisz po polsku, nie myślisz w kategoriach polskiego interesu narodowego. Próbujesz nam sprzedać jakieś paranoje, które niechybnie doprowadziłyby nas do śmierci, jak to pewna znana żydowska blać powiedziała "Was Polaków nie będzie". I to jest twój prawdziwy, niekamuflowany cel śmieciu, aby nas Polaków nie było.
 • @Zbigniew-Grzymski 09:41:11
  Kolejność zdarzeń jest jedynie możliwa. Najpierw zakamuflowani "narodowcy", potem antyżydzi, antyamerykanie, potem pansłowianie, a teraz wreszcie to co było oczekiwane, nalot moczarowskich, komunistycznych mend. To koniec NE...
 • @Muni 10:08:14
  Tak se pluskwisz na każdego co zrobił coś dobrego dla Polski brudasie.
  A co ty byś Polakom zaproponował wtedy? Pewnie mieliśmy żyć w nędzy, najlepiej w ziemiankach, i jeszcze wojnę ZSRR wypowiedzieć, żeby parę milionów Polaków wybili.
  "Niedoczekanie twoje niemiecko-gestapowska blaci!!!"
 • @Muni 01:13:58
  tu jest podtekst
  podtekst, który mi śmierdzi. Że niby było wszystko pięknie i na kursie i ścieżce, ale "zaczęły się strajki". Tak, tak... było pięknie, ale jacyś debile popsuli sielankę!

  >>> nikt nie mówi o sielance, ale weźmy też pod uwagę też , ze Gierek zlecił prof. gen Sylwestrowi Kaliskiemu budowę polskiej bomby atomowej (Kaliski zginął w tajemniczym "wypadku samochodowym" w 1979r), a to juz musiało nie pasować tym ze wschodu i zachodu.
  A wg. np: informacji zawartej w Polityce z 10.X.1992 (wywiad z byłym dowódcą radzieckich wojsk kosmicznych) Kaliski pracował nad zasilanym nuklearnie 'jeżem' - najeżonym działami laserowymi obiektem latającym.
  Jest to możliwe bo ówcześnie prof. Puzewicz z WAT był wybitnym ekspertem od laserów.. więc resztę sobie dopowiedzcie
 • @Paragraf 01:46:49
  Nie ma co idealizować tamtych czasów ale
  nie da się ukryć, że przy obecnej ekipie to Gierek jawi się nam jako wzór gospodarności i patriotyzmu.

  Gospodarka była owszem socjalistyczna, planowa, niewydolna i nie ma co jej bronić ale generalnie jednak budowano a nie niszczono. To co się dzieje obecnie czyli planowa likwidacja całych gałęzi gospodarki wtedy byłaby nie do pomyślenia.

  >>>ewidentnie masz rację, od 20 lat trwa likwidacja Polski i polskości.
 • @vortex 10:07:32
  .
  vortex:
  ""@Zbigniew-Grzymski 09:41:11
  Już co raz pisałem i powtórzę "Niedoczekanie twoje niemiecko-gestapowska
  blaci!!!"
  Nie myślisz po polsku, nie myślisz w kategoriach polskiego interesu
  narodowego. Próbujesz nam sprzedać jakieś paranoje,""
  ==============================================

  A POszła won !! do twojej dziadowskiej kacapii !!:))

  kacapska, śmierdząca, czerwona, faszystowska, pejsata sfołczo !!:))))
 • @Muni 10:03:44
  wiesz o tym że jesteś cvhodzącym reliktem tantej epoki, tzn przedstawicielem tych ludzi którzy widzieli wszystko co najgorsze w tym co polskie. Pewnie byłeś zachwycony sokami Dodoni (sztucznymi) z Pewexu, gumami Donalda z aspartamem (rakotwórczym) itd, itd... a njlepiej by było gdyby w Pewexie dawali azyl polityczny. Teraz pewnie jesteś stałym bywalcem galerii handlowych i jedyny twój problem polega na tym, że... je zamykaja na noc
 • @Muni 10:08:14
  .
  Muni:
  "@Zbigniew-Grzymski 09:41:11
  Kolejność zdarzeń jest jedynie możliwa. Najpierw zakamuflowani
  "narodowcy", potem antyżydzi, antyamerykanie, potem pansłowianie,
  a teraz wreszcie to co było oczekiwane, nalot moczarowskich,
  komunistycznych mend. To koniec NE..."
  ==========================================

  Słusznie !!!

  Tak właśnie wygląda ta ich zakamuflowana, wsiowa

  "patriotyczno-narodowa" rzeczywistość !!!

  Pozdrawiam.
 • @Marek Kajdas 01:14:44
  jeśli porównać inwestycje gierkowskie i tzw IIIRP to naprawdę brak skali do takiego działania. Można Zobaczyć np. Kalisz dajmy na to za rok po otwarciu nowej olbrzymiej galerii. Same supermarkety wyprowadzające zyski za granicę, totalny upadek małego rodzimego handlu, żadnych dużych inwestycji przemysłowych. To jest Polska Balcerowicza i spółki. Trochę trzeźwego spojrzenia nady- aandy na historię i dzieńdzisiejszy
 • @zadziwiony 13:10:35 - ÓWCZESNE I DZISIEJSZE DNO SPOWODOWALI KOMUNIŚCI !!!
  .
  zadziwiony:
  "......jeśli porównać inwestycje gierkowskie i tzw IIIRP to naprawdę brak
  skali do takiego działania......."
  ========================================

  W PRL setki tysięcy ludzi głodowały !!! - i to jest fakt !!!

  A komusza propaganda była taka sama jak obecnie !! -

  Gierek jechał na długach zagranicznych bo sowieci mu pozwolili aby

  rozbudował przemysł hutniczy i stalowniczy a przy okazji kapnął

  trochę dla przemysłu lekkiego (Fiat 126, magnetofony Thomsona

  i Grundiga, Coca-Cola i to wszystko) aby zjednać sobie "masy" !!! -

  No i aparat esbecko-PZPR-owski, który oczywiście skorzystał

  najwięcej na tych dolarowych kredytach !!!

  Tylko na samą Hutę Katowice każdego Polaka (łącznie z niemowlęciami)

  zadłużył ten debil (Gierek) na 1000 dolarów !!! Bo kacap potrzebował stali

  na czołgi aby wywołać III-WŚ !!!

  Natomiast żywnościowe eksperymenty Gierka z Agrokopleksami i innymi

  pegeerowskimi niewydajnymi oszustwami to było załgiwanie społeczeństwa

  - podczas gdy gigantyczne, tajne transporty mięsa (produkowanego

  przez okradanych i prześladowanych rolników indywidualnych)

  szły do rosji !!!!!

  Tylko ktoś należący do wsiowo-esbeckiej mafii, której wtedy POwodziło

  się wyśmienicie !!! może chwalić ówczesny sowiecki i zbrodniczy PRL

  z niewydolną gospodarką wojenną - którego potworna zapaść cywilizacyjna

  i gospodarcza skutkuje do dzisiaj obecną katastrofalną sytuacją Polski !!!

  Nie mówiąc o tym, że ta sama co wtedy, zbrodnicza, komusza mafia

  ją rujnuje !!!
 • @Zbigniew-Grzymski 14:22:24
  a gdzie to te setki tysięcy ludzi głodowały?:-) skąd to żeś się pan urwał?:-) . Ma pan na myśli chyba te miliony które teraz głodują. W Polsce Gierka nie było zbytnio bogato (jak to w kraju na dorobku), ale nikt nie głodował, bo każdy miał pracę i... zapewnioną emeryturę. Te emrytury także nie były za wysokie, ale na ulicach nie było tylu biednych ludzi co teraz. Szczerze mówiąc przypominam sobie pojedyńcze przypadki ludzi żebrzących, co nie ma żadnego odniesienia do tej obcnie masy ludzi których pogardliwei nazywa się menelami którzy sami są sobie winni i winni. I w taki sposób ta obecna "demokracja" ma czyste sumienie a pan z nią...
 • @Zbigniew-Grzymski 14:22:24
  "W PRL setki tysięcy ludzi głodowały !!! - i to jest fakt !!!".

  To jest kłamstwo, jak już to kiepsko się odżywiało, a to nie to samo. Podstawowe produkty żywnościowe (chleb, masło, mleko i kilka innych) były dotowane i były tanie. A o pracę było łatwo, szukali ludzi do pracy nawet mało sprawnych, nie tak jak teraz. Ja wtedy robiłem na kopalni, na szatni za ciecia robił taki dziadek - raptus, nerwowy, lekko stuknięty, i jeszcze miał jakieś kłopoty z chodzeniem. I jeszcze mieszkał w domu górnika, prawie za darmo bo to były grosze, choć standard koszarowy. Ale robił i miał na ten chleb i masło i mleko. Jak ktoś chodził i coś potrafił robić, to robotę miał i biednie, ale jakoś żył.  "Tylko na samą Hutę Katowice każdego Polaka (łącznie z niemowlęciami)

  zadłużył ten debil (Gierek) na 1000 dolarów !!! Bo kacap potrzebował stali

  na czołgi aby wywołać III-WŚ !!! "


  Na czołgi aż tak dużo stali nie potrzeba idioto. Policz sobie, 10 tys. czołgów po 100 ton. Huta Katowice rocznie robiła ok. 4 mln. ton stali. Zresztą, na czołgi to jest stal specjalna, to nie Huta Katowice. Ta stal z HK to były szlaki kolejowe, bloki mieszkalne, linie energetyczne, mosty, wiadukty itd. - ogromne infrastruktura która wtedy powstała i z której wciąż Polacy korzystają. Bardzo to boli germańskie wypierdy typu Grzymski, bo Polacy to według niemieckich "nadludzi" typu Grzymski nic nie potrafią.
 • @vortex @Jan Paweł - ODNOŚNIE WAS OSIOŁKI - SĄ DWIE MOŻLIWOŚCI :))))
  .
  Są dwie możliwości:

  Albo jesteście głupimi, tępymi, sowietofilnymi trepami :)))

  albo zezgredziałymi, zapiekłymi esbolskimi albo pzpr-owskimi mendami :)),

  które w tamtych tragicznych dla Polaków czasach, zdradzały Naród Polski

  za dostatnie życie wysługując się, zbrodniczemu, komunistycznemu reżimowi

  sterowanemu z kremla.
 • @vortex 17:06:47
  Rzeczywiście , w chwiili obecnej ilość żebrzących ludzi jest ogromna.
  Przykre ale widziałem młode matki które chodziły po śmietnikach i zbierały puszki po piwie...:-(
 • @vortex 17:06:47
  dobrze że sypnąłeś temu ochotnikowi do podpisania volkslisty, parę konkretów, bo to obala te jego antypolskie fantasmagorie. Dla tych ludzi to pewnie Mieszko I, Kopernik i Matejko tez byli komunistami. I jak ta Polska miała się obronic przed tą sowiecką międzynarodówką jak musi nosic takich agentów...
 • Komunistyczno-wschodnia polska
  propaganda a'la Goebbels tego " doradcy ".
 • @Zbigniew-Grzymski 18:19:05
  Problem polega na tym, że ja za komuny w internacie swoje odsiedziałem (nie tak jak kaczordupel), choć byłem działacz drobny. I później przez lata wciąż krążyli wokół mnie i brudy mi robili. I nawet ... już po 89 roku przede mną dyskretnie ostrzegali ( a jednak do mnie coś dotarło). A ty co kurduplu? Plujesz i brednie wypisujesz. I głupi jesteś, i Polakami gardzisz. Jebał cię pies francusko-azjatycki.
 • @kanton 18:22:24
  kanton:
  "@vortex 17:06:47
  Rzeczywiście , w chwiili obecnej ilość żebrzących ludzi jest ogromna.
  Przykre ale widziałem młode matki które chodziły po śmietnikach i
  zbierały puszki po piwie...:-("
  =============================================

  Sytuacja w Polsce jest tragiczna i woła o pomstę do nieba.

  Ale nie można załgiwać równie katastrofalnej sytuacji w PRL

  i wybielać tamtej strasznej przeszłości, zwłaszcza, że tamtą i obecną

  rzeczywistość zgotowała Polakom ta sam komunistyczna mafia - wtedy

  pzpr-owska kasta dzisiaj POkomunistyvzna oligarchia !!
 • @Stara Baba 20:09:22
  ... i głupia ! He,he,he...
 • @vortex 17:06:47
  ... lubisz ciemnotę,zacofanie,brud i smród twój komunistyczny habitat i wschodnich trepów w mundurach niebieskich i zielonych.He,he,he...
 • @Zbigniew-Grzymski 18:30:34
  kolego... to juz ci mówią. Pooglądaj sobie obrazki, fotografie, filmy z czasów jak Polska wyglądała po wojnie! Wiesz ilu Polaków było po wojnie? 23mln. I teraz wyobraź sobie że oni to wszystko po wojnie odbudowali, mało tego budowali potem za Gierka co roku 200tyś nowych mieszkań. W tzw międzyczasie (chyba z tej biedy i brudu) przybyło Polaków 17mln (za Gierka było juz 40mln) i teraz, czy ty jesteś w stanie sobie wyobrazic że Gierek z tym wszystkim się uporał! tzn tak jak pisze Vortex powyżej każdy miał pracę, każdego było stac na podstawowe produkty żywnościowe i rzeczywiście można powiedziec że nikt nie głodował. I ty masz czelnośc ten POTĘZNY WYSIŁEK POLAKÓW nazwyac śmierdząca komuną!
 • @Seth 18:38:18
  Tak brudna faszystowska antypolska bestio, lubię skromność i ubóstwo, jak naród w biedzie.
  Tak na NK ktoś wkleił zdjęcie klasowe z mojej klasy z początku lat 60tych. Smętne granatowe jednolite mundurki. Ale wtedy bieda powojenna była i należało ją w miarę równo dzielić. To nie był czas na błyski, szpany i tym podobne. A nauczyciele byli znakomici, jeszcze przedwojenni i dużo nas nauczyli. A tutaj co widzę? Mamy modę na pogardę dla Polaków, że w tym podłym systemie jakoś starali się żyć i przeżyć, i w miarę normalnie żyć, i coś następnym pokoleniom zostawić. I im się udało. Pierdolcie się od Polaków niemiecko faszystowskie gnoje. To kulturalni Anglicy z kulturalnym Amerykanami ŚWIADOMIE nas ruskim sprzedali. I huj, niech się jebią zdrajcy i oszusty.
 • @Zbigniew-Grzymski 18:30:34
  Gierek zapewnił wszystkim pracę. A jeżeli ktoś chciał miec więcej to pracował po godzinach, bo pracy było sporo i ta praca po godzinach była już bardzo dobrze płatna. Gierek rozluźniał także możliwośc zakładania prywatnych firm. to wtedy powstawali ci badylarze i inni prywaciarze. Przykłady takich firm prywatnych można zobaczyc w ówczesnych filmach (np Czterdziestolatek), sporo ludzi drabiało się wtedy majątków. Działały cechy rzemieślnicze i tam była skupiona cała ta działalnośc prywaciarska. Wyobrażasz sobie co by było gdyby ten cały majątek narodowy pracował dla Polski a z drugiej strony funkcjonowała by juz teraz całkiem spora dobrze rozwinieta Społeczna Gospodarka Rynkowa? Wyobrażasz sobie miejsce Polski na świecie? To Gierek dał wtedy podstawy do TAKIEJ POMYŚLNOŚCI POLSKI. Ale niestety Polacy swoimi rekami Gierka obalili.... ty do dzisiaj nie wyrosłes z tego... więc twoje gadanie wygląda na bardzi wielką niuleczalną głupotę albo na opłacane przez kogoś
 • @Zbigniew-Grzymski 18:30:34
  Dodałbym tylko jeszcze, czy wtedy gdyby Polacy poparli Gierka, czy byłaby w Polsce teraz taka bieda?, tylu bezrobotnych?, tak wielka emigracja za chlebem?
  My wszyscy Polacy mamy te wszystkie Ofiary tej naszej głupoty... na sumieniu (ja też byłem w Solidarności).
  Mamy ich krew na rekach...
 • Dlaczego na forum ludzie się wyzywają zamiast dyskutować?
  Jest taki serial TVP INFO Za kulisami PRL. Wydaje się prawdziwy. Szczególnie polecam odcinek nr 20: http://www.youtube.com/watch?v=pAMFG4h0z8Y
 • @Jan Paweł 18:59:49 - WY KOMUNIŚCI IDZIECIE W ZAPARTE :)))
  .
  Jan Paweł:
  "......Pooglądaj sobie obrazki, fotografie, filmy z czasów jak Polska wyglądała
  po wojnie! Wiesz ilu Polaków było po wojnie? 23mln. I teraz wyobraź sobie
  że oni to wszystko po wojnie odbudowali, mało tego budowali potem za Gierka ....."
  ================================================

  Wy komuniści idziecie w zaparte i załgujecie nie tylko rzeczywistość

  ale i historię.

  Komunizm za cenę wymordowania dziesiątków milionów ludzi, brutalnie

  i ludobójczo przeprowadzał największy nieudany eksperyment ludzkości -

  czytaj Związek Sowiecki z jego satelitami !!! Ale dzisiejsza pogrobowcowa

  komunana i kryptokomuna załguje w żywy kamień, że to był sukces !!!:)) -

  PRL budował mniej mieszkań niż Albania a dzisiaj komuna chwali PRL

  za mieszkania :)))) Gierek próbował nieudolnie uprzemysłowić PRL

  budował ciężki przemysł ale tylko zadłużył kraj i przyspieszył upadek

  komunizmu :))) A dzisiaj komuna krzyczy, że to był sukces !!!

  Sukcesem jest dla niej odbudowanie Polski ze zniszczeń wojennych w

  czasie 4 razy dłuższym niż to zrobiły gospodarki zachodnie !!!!

  Nawet biorąc poprawkę na nieporównywalną skalę zniszczeń i grabieży

  Polski przez niemców i rosjan i wymordowanie przez nich Polskich Elit.

  A co mielie robić Polacy ??? w tym łagodniejszym obozie koncentracyjnym

  jakim był PRL ??? - chcieli po prostu żyć !!! zakasali rękawy tak

  jak Warszawiacy i sami bez komuny odgruzowali stolicę do 1947 roku !!!!!!

  A potem zostali zalani esbecką chołotą, której potomkowie do dzisiaj

  panoszą się w Warszawie.

  Perfidne załgiwanie historii przez komunistów jest już przysłowiowe !!

  Np. klęska Rosjan pod Stalingradem miała być końcem Polski i świata !!! :)))

  A w rzeczywistości (wszyscy zachodni naukowcy-historycy to twierdzą)

  przyspieszyłaby zwycięstwo Aliantów i przyniosła Polsce Wolność

  i Dobrobyt !!! I jest pewnikiem, że gdyby nie chory Roosvelt będący

  po wpływem rosyjskich szpiegów (Hopkins, Davies, Markham itp. )

  nie wspomagał zdychających z głodu Sowietów gigantyczną pomocą

  materiałową z USA (10 miliardów dolarów w ramach planu pomocy tzw.

  "Lend-Lease Act" !!!) to Sowiety by padły pod naporem Hitlera !!!!

  Co z kolei spowodowałoby, że hitlerowskie niemcy padłyby szybciej pod

  naporem USA i aliantów !!!

  Inwazja Aliantów zostałaby przeprowadzona od południa Europy (Bałkany)

  a nie w Normadii bo uderzenie w miękkie podbrzusze "wielkich,

  rozciągniętych niemiec" byłoby strategicznie najkorzystniejsze. Tak, że Polska

  byłaby wyzwolona szybciej i od południa. W najgorszym wypadku wojna

  skończyłaby się w momencie zrzucenia (tak jak to od początku planowali

  Amerykanie) - bomby atomowej na niemcy (Manheim) w połowie

  1945 roku !!!!!! (w Manheim w zakładach IG Farben niemcy produkowali

  Cyklon B dla niemieckich obozów koncentracyjnych)

  Tajny Projekt Manhattan (budowa bomby atomowej) Amerykanie

  zapoczątkowali w 1942 roku a próbną bombę zdetonowali w Los Alamos

  już w lipcu 1945 roku. Niemcy mieli szczęście bo gdyby się o 3 miesiące

  dłużej bronili (zwyciestwo pod Stalingradem) - to oni zaaplikowali by co

  najmniej 2 bomby atomowe a nie Japończycy.


  A Polska pozostałaby przy granicach wschodnich z 1939 roku a na Zachodzie

  miałaby dzisiejsze granice. Do 1955 roku z pomocą Planu Marshala Polacy

  żyliby w dobrobycie tak jak Włosi, Japończycy i Niemcy. A Sowiecka Rosja

  wyzwolona przez armie alianckie w tym Armię Andersa stałaby się

  pokojowym krajem 3-go świata dostarczającym Zachodowi surowców tak

  jak Afryka :)).

  To wszystko mogłoby by zaistnieć, gdy nie niewydolny umysłowo (multiplex

  sclerose) Roosvelt i nie podstępna rosyjska agentura, która go ogłupiła.

  A tak niestety Polacy dostali się w łapy ludobójczych sowietów i ich

  niewydolnej, wojennej gospodarki zarządzanej z kremla przez zdrajców,

  nieuków typu bierut, gomułka, gierek i jaruzel.
 • @Zbigniew-Grzymski 22:07:20
  Tak jakbym czytak GW/P... Atlanci przyniesliby nam wolnośc... Kolego ten cały zachodni syf mielibyśmy po prostu prędzej, NWO juz byłoby u nas zainstalowane. Czytałeś tutaj na NE artykuł o niemcach, jaką cenę zapłacili i płacą za pomoc Marshalla? Dziękuję, wolę kromkę ze smalcem i pewne jutro, że nikt nie sprzeda mi zakładu pracy z którego utrzymuję rodzinę. Pisz może jakies artykuły do GW/P?
 • @Zbigniew-Grzymski 22:07:20
  Nie wiem ale jeżeli czytałeś jakieś moje poprzednie komentarze, to nie znajdziesz tam niczego na temat zbrodni komunistycznych, jak tylko i wyłącznie... POTĘPIENIE TYCH ZBRODNI, bo inaczej chyba byc nie może? Bo chyba mi wciskasz kit o moim uwielbieniu takiegio komunizmu. Kolego ten cały dorobek tamtych czasów nalezy oddzielic od tych wszystkich podłych zbrodni!!! Bo dorobek jest dziełem Polaków a zbrodnie są dziełem Sowietów. A ty i twoi tutaj też ledwo myślący kumple ładujecie to do jednego wora i w ten podły sposób zrówónujecie tych wielkich Polaków budujących Polskę z sowieckimi zbrodniarzami!!!
 • @Jan Paweł 22:34:52 - Nie Sadź Się Na Coś Więcej Niż To Czym Jesteś :))
  .
  Jan Paweł:
  ".....Bo chyba mi wciskasz kit o moim uwielbieniu takiegio komunizmu.
  Kolego ten cały dorobek tamtych czasów nalezy oddzielic od tych
  wszystkich podłych zbrodni!!! Bo dorobek jest dziełem Polaków a
  zbrodnie są dziełem Sowietów. A ty i twoi tutaj też ledwo myślący
  kumple ładujecie to do jednego wora i w ten podły sposób zrówónujecie
  tych wielkich Polaków budujących Polskę z sowieckimi zbrodniarzami!!!......"
  =================================================

  Perfidną podłością i manipulacją jest selektywne oddzielanie

  u komunistycznych PRL-owskich zbrodniarzy ich podłych zbrodni

  od ich niby sukcesów gospodarczych. Tak właśnie zagrywa m.in.

  michnicze GWno, TVN i Polsat, a także coraz częściej NE :))

  A ty kolego jesteś tak giętki, elastyczny i "poprawny" ja Michnik ::))),

  który nigdy nie należał do PZPR :)), Kaczyńskiemu zarzucał mentalność

  KPP-owca :)) kazał się opie... od generała jaruzela, Kiszczaka

  nazywał "człowiekiem honoru" a ostanio głośno popiera narodowców :)))

  Jednakże atak na NWO zdradza cię jako "patriotycznego narodowca"

  czyli zwolennika oddania Narodu Polskiego pod skrzydła rosji :)))


  Natomiast odnośnie twojej sentencji "dorobek jest dziełem Polaków a

  zbrodnie są dziełem Sowietów", która jest czystą, cyniczną kpiną z historii

  PRL-u :))) - w YOUTUBE znajdziesz (jak będziesz chciał :)) wypowiedzi

  autentycznego Polaka Stanisława Skalskiego, który powiedział całą prawdę

  o PRL-owskim, zbrodniczym ubolstwie: "w UB polskie chamy wykonywały

  brudną robotę na rozkaz żydo-komunistycznego naczalstwa".
 • @jorguś 21:02:55
  Dla mnie to jest ciekawsze. Pokazuje jak się wtedy budowało w tym głupim systemie gospodarczym, gdy na inny by nam wtedy nie pozwolili "towarzysze radzieccy". Trudno się budowało, a jednak tak dużo zbudowaliśmy, i do dzisiaj z tego dorobku korzystamy.

  http://www.youtube.com/watch?v=eYqpmJnj4o0
 • A Gierek był internowany przez Jaruzelskiego na jakimś poligonie w bardzo ciężkich warunkach.
  Pewnie dlatego że coś za dużo zrobił dobrego dla Polski. A mogli go przecież dla picu że niby internowany umieścić w Białołęce (jak ten cały żydowski cyrk objazdowy), albo w jakimś sanatorium. Ale coś go nie lubili. I Grzymski coś go nie lubi, i spluwa na niego.
  No i później Gierek nawet emerytury polskiej nie miał. Żył z francuskiej emerytury, bo tam za młodu pracował.
 • @vortex 01:52:54
  A tak myślę że Gierek na pomnik od Polaków zasłużył. W czasach tej podłej komuny dał nam 10 lat całkiem normalnego życia. Jakoś Polska wtedy odżyła po dziejowych katastrofach.
 • @Zbigniew-Grzymski 01:28:30
  Kolego, Patriotyczny Narodowiec identyfikuje się z tą wielką Historią Polski, Jej Tradycją Chrześcijanską i na Tym buduje swoją Tożsamośc a raczej ta Tożsamośc siedzie w nim. Zaś wciskanie kitu że narodowcy to rosyjscy kapusie jest jakimś chyba tragicznym nieporozumieniem. Natomiast (z poprzedniego twojego wpisu) z tego że chwalisz Plan Marshalla to widzę że masz jeszcze długę drogę do świadomości. Jak myślisz czy jest ktos na tym świecie kto daje pieniądze (tak duże) za darmo? Jak myślisz do kogo ostatecznie te pieniądze trafiły? no może szeregowi zwykli niemcy tez coś tam skorzystali (przy okazji) ale niestety zapłacili za to (i płacą) stosowną cenę. Powiem ci tylko w skrócie: niemcy nie są państwem, są jedną wielką korporacją - przedsiębiorstwem. Zaś co do NWO, tzn to co Gierek nazywał Imperializmem Amerykańskim, to także przypuszczam że musisz jeszcze bardzo intensywnie popracowac nad swoją świadomością w tym zakresie
 • @vortex 02:33:46
  Oczywiście że Gierek zasłużył na potężny pomnik w centrum Warszawy i Katowic (i nie tylko). To jeszcze historycy ocenią, że ten okres był jednym z najlepszych w historii Polski
 • @Jan Paweł 08:43:40
  Obaj z @vortexem macie podobne poglądy i jedno zdanie. Przyznaję wam rację, bo po sprawiedliwości się należy; Z. Grzymski manipuluje faktami i przeinacza, to się nazywa przekłamywaniem historii. Paskudnie sobie poczynasz Grzymski na NE. Nie za długo, ale zostaniesz rozszyfrowany i będą wszyscy wiedzieć, kim tak na prawdę jesteś. Polakiem czy żydkiem w przebraniu albo faktycznie tym, o co cię oskarżają niektórzy blogerzy.
 • @Faber 18:54:59
  ...ja cię wyczuwam na odległośc,że jesteś:żydo-komunistyczny-lewitujący kosmita.He,he,he...

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31