Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
440 postów 109 komentarzy

Dziennikarstwo Obywatelskie

Nowy Ekran - Blog przeznaczony do publikacji materiałów dziennikarzy obywatelskich przygotowanych na zlecenie Nowego Ekranu lub artykułów i listów nadesłanych do Redakcji

Wypłacone przez Polskę odszkodowania za mienie pożydowskie (cz.I)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W polskiej krajowej prasie polityczno-naukowej i na portalu nowy ekran, przeczytałem, czego nigdy uprzednio w żadnej prasie krajowej ani emigracyjnej nie znalazłem...

dwa niemal sensacyjne naukowe artykuły dr Ryszarda Ślązaka o powojennych odszkodowaniach zapłaconych przez polskie powojenne ludowe rządy krajowe aż 12 państwom burżuazyjnego Zachodu.  Dziesięciu państwom Europy Zachodniej i dwom krajom Ameryki Północnej, Kanadzie i Stanom Zjednoczonym.

 

Odszkodowania te zapłacono i głównie za nędzne w stanie i resztkowe mienie pożydowskie, nawet to, które przed II wojną światową było mieniem żydowskim na terenie zbrodniczej III Rzeszy germańskiej, a po zakończeniu tej straszliwej dla Narodu Polskiego i polskiej gospodarki, wojnie geograficznie jakby i rzekomo znalazło się na terenach odzyskanych przez Polskę z wiekowej germańskiej niewoli, na ziemiach Zachodnich i Północnych stalinowskiej Polski Ludowej. Korzystam z tych wielce pożytecznych prac Pana dr Ryszarda Ślązaka, wzorując się na nich. W stosunku do zawartej w nich tematyki, chcę  i uzupełniająco, w miarę mojej odziedziczonej po Ojcu wiedzy, zabrać głos w Waszych zasłużonych biuletynach Godność i Pamięć-Głos Kresowian oraz Polsce Wierni, które czytuję. W miarę moich możliwości publicystycznych jak najszerzej w przedmiocie tych publicznych odszkodowań. Możliwie pełniej, o stanie tych spraw, dla wiedzy i świadomości mojego Narodu, Polaków w kraju i na przymusowej emigracji. Zabieram głos w trosce, aby moja Ojczyzna, jej przedstawiciele w tajemnicy przed Narodem i po raz wtóry nie zapłacili, co już raz choinie zapłacili, nowych i ponownych odszkodowań, za rzekome mienie, których dotychczasową i powojenną zapłatę ukrywali w tajemnicy przed Narodem przez ponad sześćdziesiąt czy nawet siedemdziesiąt lat.

     Zapłacili nędzą żyjącego w terrorze stalinizmu społeczeństwa, bezmiarem obowiązkowych dostaw, powszechnym pół darmowym przymusem pracy, a nawet krwią patriotycznej młodzieży polskiej zesłanej do niewolniczej pracy i na zagładę na dziesięcioletnie okresy do pięćdziesięciu karnych obozów, rzekomo nie niewolniczych obozów pracy. Wyrażam to swoje stanowisko, aby moja Ojczyzna, Broń Boże, z uległości czy z naiwności aktualnie rządzących, nie zapłaciła powtórnie, tego co już raz zapłaciła i to kosztem mojego całego Narodu, do którego ja z dumą przynależę. Żeby nie zapłaciła ponownie w formie zbiorowej, jakieś kombinacji kompensacyjnej, czy też indywidualnie w odniesieniu do i za poszczególne pozycje tego rzekomego mienia, które zostało ujęte w załącznikach pozycji majątkowych do poszczególnych międzypaństwowych umów odszkodowawczych. Wiedza dotycząca tego narodowego zagadnienia powinna być w powszechnej świadomości mojego Narodu żyjącego w kraju i na rozproszonej po całym świecie dobrowolnej czy przymusowej emigracji.

 Żyłem w mojej ojczyźnie w okresie stalinizmu i później, doświadczyłem komunistycznego dobrobytu, ich praworządności i demokracji, dbałości o Naród i państwo. Ta problematyka odszkodowawcza i przywileje materialne przyznawane żydom przez rządzący wówczas reżim nasłany ze Wschodu, była mi rodzinnie znana, bo mój ojciec musiał się nią niejako z przymusu zawodowego zajmować. Zajmował się, aby nas wychować i nie stracić głowy, czy nie siedzieć w lochu. Zadbał o to abym ja w dorosłości nie poszukiwał go w jakiś wykopaliskach lub został pozbawiony na całe dorosłe życie odnalezienia jego mogiły, jak na przykład córka generała Fieldorfa, czy córka rotmistrza Pileckiego i tysiące innych wojennych i powojennych dzieci polskich, którzy do dziś nie znają mogił swoich ojców, nie mogą pomodlić się przy nich, ani złożyć na nich kwiatów i zapalić zniczy.

    Chlubnym jest, że kombatanci polscy w kraju, Kresowiacy, w malej liczebności ocaleni z Wołyńskiej czy z innego wschodniego obszaru państwa Polskiego zagłady dokonanej przez banderowsko-upowskie bandy faszystowsko-kryminalne, wydają tak wartościowe i stojące na wysokim poziomie intelektualnym i czystej prawdy historycznej, biuletyny. Szkoda, że tak trudno dostępne nam żyjącym na trudnej asymilacyjnie emigracji.

   Zagadnienie odszkodowania za rzekome przedwojenne mienie cudzoziemskie i żydowskie w Polsce, z winy diaspory żydowskiej, głównie w Ameryce Północnej, stało się zagadnieniem politycznym nie tylko w stosunkach polsko-amerykańskich, ale nawet zagadnieniem międzynarodowym. Środowisko amerykańskiej diaspory żydowskiej reprezentujące żydowski przemysł pozagładowy, prowadzi zaciekłą i antypolską kampanię, i jak to jego przedstawiciele publicznie oświadczali, że będą Polskę międzynarodowo upokarzali, dotąd, dopóki Polska nie zapłaci im żądanego kwotowo odszkodowania i to za nie określone przez nich rzekome mienie pożydowskie w powojennej Polsce. Zapowiedzieli i prowadzą zaciekle proces upokorzenia mojej Ojczyzny. Stale to czynią jakby w przestępstwie ciągłym proces międzynarodowego szkalowania Polski i to przy rażącej i wszechstronnej biernej, do niedawna, obronie Polski i Polaków, w tym również i mnie bo jestem Polakiem, w polityce zagranicznej prowadzonej przez polskie władze.

    Do tej kampanii antypolskiej poza organizacjami żydowskimi w Ameryce przyłączają się już środowiska europejskich żydów ortodoksyjnych, a nawet z samego Izraela. Choć przyłączają się, to nie bardzo wiedzą nawet o jakie roszczenia chodzi. Czy chodzi tylko o roszczenia z tytułu jakiś pozostałości po tych żydach z części przedwojennej państwa polskiego, które znalazło się w powojennych jego granicach, czy też o jakieś ich pozostałości z przedwojennych obszarów państwa polskiego zagarniętych po wojnie przez pokojowy Związek Sowiecki, czy też o jakieś mienie przedmiotowego roszczenia przedwojennych żydów niemieckich. Roszczenie do pozostałości po żydach, a położonych w Rzeszy na terenach, które Polska po wojnie odzyskała z wiekowej niewoli i okupacji niemieckiej. Okupacji za która powinni także zapłacić Polsce po wojnie z tego tytułu odszkodowanie, podobnie jak to w niedalekiej przeszłości zapłacili Francji.

    Mienie żydowskie w Rzeszy, podobnie jak mienie Polaków i polskich organizacji w Niemcach znacjonalizował Hitler jeszcze dużo wcześniej przed napaścią na Polskę we wrześniu 1939 roku. O które mienie i gdzie położone w tych roszczeniach więc chodzi. Z analizy różnorodnej prasy żydowskiej i to z rożnych krajów, także i z Izraela, wynika, ze roszczeniowo i propagandowo chodzi im o te wszystkie trzy obszary, a więc o obszary, które przed wojną były obszarami Rzeszy i o obszary które po wojnie siłą zabrał nam Związek Sowiecki. Związek Sowiecki uznał przecież, że na terenach poniemieckich, które weszły po wojnie w skład państwa polskiego, wszelkie mienie możliwe i niemożliwe do zdementowania i przewiezienia, jest jego własnością. Zdemontował go, wywiózł, inne zniszczył i dodatkowo jeszcze nałożył na Polskę, tak zwane odszkodowanie wyzwolicielskie, spłacane między innymi darmowym węglem wydobywanym prze polskich więźniów, a w bardzo krótkim powojennym okresie przez nielicznych jeńców niemieckich. 

   To i takie stanowisko organizacji żydowskich w Ameryce i innych idących im w sukurs propagandowy, z pewnością byłoby inne, a być może nie byłoby go w ogóle, gdyby rząd USA, choć racz oświadczył, że już raz otrzymał od Polski takie odszkodowanie za przedwojenne i ocalałe z wojny mienie należące przed wojną do żydów w II Rzeczypospolitej, a także żydów niemieckich, a będących już w roku 1960 obywatelami Stanów Zjednoczonych. Z pewnością też nie było ich tego opartego na usilnej próbie wyłudzenia wrzasku, gdyby gmina żydowska w Polsce w przeszłości, lub obecnie oświadczyła, za jakie i za które mienie przedwojennych żydów w Polsce lub przedwojennych żydów niemieckich, otrzymali po II wojnie światowej odszkodowanie, rekompensatę, czy zwrot w naturze. Mogli i powinni byli oświadczyć jakie i które mienie pożydowskie zostało objęte międzypaństwowymi umowami odszkodowawczymi z dwunastoma państwami ówczesnego Zachodu.

    Państwo polskie w ramach tych umów zapłaciło za wszelkie pożydowskie mienie przedwojenne i to pełne wartościowo odszkodowanie pieniężne. Pełne wartościowo tak aby przedwojenny jego właściciel lub jego spadkobierca posiadający obywatelstwo kraju z którym taka umowa została zawarta, mógł w tym kraju za wypłacone mu odszkodowanie mógł nabyć własność na odpowiadającym wartościowo powojennemu stanowi w kraju pobierającym od Polski to odszkodowanie.

    Dziwnym zbiegiem okoliczności jakoś takiego oświadczenia nigdy dotychczas i nigdzie nie znalazłem, ani na stronach rządu USA ani na stronach społeczności żydowskiej w Polsce ani w żadnym innym kraju, również w Izraelu. Zaskakującym i dziwnym jest, że powojenne liczne zwroty w Polsce mienia ocalałym od hitlerowskiej zagłady żydom lub ich spadkobiercom i to zwroty w naturze, później masowo odsprzedawanego Polakom przez tych żydów, którzy wyjeżdżali/emigrowali z Polski do Izraela i w świat zachodni, jest również ukrywane przed krajowa i zagraniczna opinia publiczną. Dla mnie żyjącego na Zachodzie jest to trudne do zrozumienia. Skoro zwrócono, to dlaczego jest to przemilczane i tu i tam. Prawdą jest, że po wojnie z Polski emigrowali częściowo przedwojenni żydzi polscy, którzy przeżyli okrutną wojnę na terenie okupowanej mojej ojczyzny, Polski, choć głównie emigrowali żydzi nasłani nam przez maszerującą na Polskę sowiecką armię czerwoną. Jakoś do ojczyzny Lenina i jego systemu sprawiedliwości społecznej nie chcieli emigrować i wracać, choć do Polski przybyli z niego dla budowy i utrwalania w Polsce sowieckiego systemu sprawiedliwości społecznej, a Związek Sowiecki w jego propagandzie zwany był wówczas nadzieją ludzkości. ..

 

 

Jakub Zawadzk/Londyn/

KOMENTARZE

 • @autor
  //12 państwom burżuazyjnego Zachodu. //

  Co to jest ''burżuazyjny'' Zachód psie czerwony?

  Coście zrobili nam z Polski proletariusze prócz wymordowania elit i zrujnowania wszystkiego, co wyrosło z ''burżuazyjnej'' tradycji?

  Wielką płytę i wille gierkowskie z pustaków i eternitu?
 • @circonstance 15:43:56
  Dziwna sprawa ze jako architekt nie wie pani ze "wielka płyta" była
  wymyślona we Francji właśnie przez ta "burżuazje" oraz tam przez Gierka zakupiona. Technologia eternitu i wytwarzania pustaków także z
  zachodu a nie od Gierka pochodzi. Wiem jednak ze jest pani zagorzałą katoliczką wiec nie posądzam Panią o manipulacje i kłamstwa a tylko o zapomnienie i nieuwagę.
  Co więcej, jako absolwentka jakichkolwiek studiów powinna pani wiedzieć ze Polska w swojej niepodległej wielowiekowej historii nigdy nie miała tradycji "burżuazyjnej" lecz szlachecką! Burżuazja do Rzeczpospolitej przyszła z Sasem a później rozpanoszyła się na całego z zaborcami. To właśnie dla tej grupy społecznej (burżuazja) Staropolska Szlachta była największym zagrożeniem wiec na każdym kroku szczególnie po porażkach w powstaniach była przez nich prześladowana. Dla tradycji
  Polski i jej mieszkańców "czerwona zaraza" jak i "burżuazja" to dwie
  tak samo śmiertelnie niebezpieczne q...wy a już na pewno nie wywodzą się ze staropolskich tradycji.
 • @Stara Baba 15:28:11
  Oto jak umysł komunisty obcina połowę prawdy by uwiarygodnić kłamstwo.

  ''Żywotność wielkiej płyty szacowana była na pół wieku, a nawet mniej. Pomysł przyszedł z Zachodu, ALE tylko w krajach byłego bloku wschodniego stał się priorytetem w budownictwie.''

  http://www.mmszczecin.pl/437588/2013/1/21/bloki-z-prl-rozsypia-sie-sprawdzilismy?category=news
 • @circonstance 16:33:56
  Czyli jednak pani kłamie. Nawet Włochy naszpikowane były tymi budynkami. Proszę także nie wyzywać mnie od komunistów. Jest pani
  wyrafinowaną bezczelną kobietą. Już od dawna to w swoich wpisach sugerowałem. Dla potwierdzenia swoich wypowiedzi nie cofnie się pani
  przed najbardziej łganą manipulacją! Jest pani żałosna lecz nie mam
  zamiaru się nad panią użalać.
 • @autor to ważny artykuł, ale polski Fake?
  Muszą gdzieś być dowody jeśli to prawda.
  Byłbym wdzięczny za linka, za dowody. To tak jak z Jedwabnem, napisałem i wysłałem list przed 6 miesiącami i żadnej odpowiedzi.
  Bez dowodów i źródeł to niestety, ale nie ma na zachodzie argumentacji.
  -------------
  Krzysztof Puzyna
  do: lomza@bialystok.ap.gov.pl
  data: 6 grudnia 2012 20:05
  temat: Materiały dotyczące mordu w Jedwabnem

  Szanowni państwo, przejrzałem stronę
  http://www.bialystok.ap.gov.pl/lomza/jedwabne.html

  Ta strona była by dobrym dokumentem przeciwko niemieckiej propagandzie gdyby:
  dokumenty na stronie można by było powiększyć, a nazwiska cytowanych świadków byłyby pełne.

  Tak opracowanej strony to nie ma sensu jako dowód podawać.

  Wg standardów międzynarodowych trudno argumentować bez osobistego wglądu w dokumenty i pełnych nazwisk. Opinia w Internecie będzie tylko jedna, że jest to polski Fake (fałszerstwo).

  Przykro, że muszę tak pisać, gdyż nawet sam dostałem ochotę, pomimo braku czasu, przetłumaczyć wyciągi na niemiecki, ale Panowie i Panie dowody trzeba powiększyć, nazwiska świadków trzeba ujawnić!

  Dla potrzeb sceny międzynarodowej, w walce o dobre imię Polski i Polaków z Niemcami itd. informacja jest niepoważnie, niezobowiązująco opracowana.

  Proszę o udostępnienie zdjęć, skanów dokumentów w formacie 1:1 może być format jpg lub pdf oraz pełnych nazwisk świadków.
  ---------------------------
  ---------------------------
  I nikt się nie rusza. Co za arogancja! Muszę więc przyjąć, że chodzi o kłamstwo i manipulację
 • @circonstance 15:43:56
  Wielebna circ,
  cieszę się znowu trochę Ciebie nakierować nazwiskami, które na pewno obiły ci się o uszy Unité d’Habitation (Jednostka mieszkaniowa) architekta Le Corbusier. On ją przedstawił w Paryżu w roku 1925

  La charte d' Athènes na temat osiedli, w których warto mieszkać z wielkiej płyty założył Le Corbusier w roku 1933 podczas IV. Congrès International d’Architecture Moderne.

  Z kolei eternit (mieszanina 90 % betonu z 10 % włókien azbestowych) to patent Austriaka Ludwiga Hatscheka. Uwaga eternit jest w całej UE zabroniony - i to nie z tego powodu, że w parlamencie UE i w KE siedzą "komuniści".

  Na obrazku nowoczesna dzielnica w Monachium (Niemcy)

  http://iddd.de/rys/WielkaplytaMonachiumNeuperlach.jpg

  Szczęść Boże
 • Na pudło!
  Witaj Pluszak
  Temat jeszcze raz na pudło, a linki do artykułów Nowego Ekranu to autor pan Zawadzki powinien do artykułu dodać.
  Temat ogniskuje suwerenność i patriotyzm wszystkich Polaków. Może na NE pozostał jeszcze jakiś ekspert od historii, czy polityki, który zabierze głos w dyskusji i rozjaśni ten niesamowicie ważny temat.

  Wypłacone przez Polskę odszkodowania za mienie pożydowskie (cz.I)
  http://dziennikarze.nowyekran.net/post/92193,wyplacone-przez-polske-odszkodowania-za-mienie-pozydowskie-cz-i

  Wnioskuję o taką prezentację by ludzie mogli ten temat lepiej zauważyć. Ja nie wszedłem wcześniej na stronę w/w tematu, gdyż patrzałem się na czarno białe interesujące zdjęcie i nie przeczytałem tytułu. Może gdyby artykuł był na overtopie lub zdjęcie byłoby kolorowe to bym zauważył, a pewnie każdy by ten temat wtedy przeczytał.
 • "powojenne ludowe rządy krajowe aż 12 państwom burżuazyjnego Zachodu."
  Powojenne rządy w Polsce nie były ludowe tylko sowieckie.

  "Burżuazyjny Zachód'... autor zapomniał dopisać, że" zgniły"... mаленькая ошибка ... będzie nagana.

  Dalej nie czytałam bo strasznie nudnie napisane.
 • " doświadczyłem komunistycznego dobrobytu, ich praworządności i demokracji, dbałości o Naród i państwo. "
  Ależ się sowieciarstwa tu namnożyło.
 • @konserwatystka 17:41:23 konserwatyzm to kołtunizm??? jaki w piosence "nikt nazm nie powie nic
  tak bardzo dysonansowo poznawcze zdanie chyba zgodnie z Norwidem jest dobrym słowem dla skrotlowego wskazaqnia sjonistycznych priorytetów wyższych nad "liudowość" i burżuazyjność" . Funkcyjni z gett lubelskich z,ienili piosenkę połsudczyków o Rydzu Śmigłym na hymn "Marszałek Śmigły Rydz nie nauczył nas nic, przyszedł Hitler złoty m nauczył roboty" ;lomijajacv slowsa "nikt nam nie zrobi nicm NIKT NAM NIE POWIE NIC...."
 • ODDAĆ MIENIE INDIANOM!
  Najpierw niech oddadzą to, co zagrabili rodowitym mieszkańcom Ameryki, a tym resztkom ocalałym w rezerwatach wypłacą odszkodowania i zadośćuczynienia za represje jakie ich spotkały przez lata kolonizacji. Holokaust Indian, sprawca którego była znaczna częsć ludzi pochodzenia żydowskiego, sprawująca władzę i kontrolująca prasę, nazwać ludobójstwem.
  Oddać mienie Indianom. Wypłacić odszkodowania i zadośćuczynienia za represje i ludobójstwo!
 • @telewidzacy 21:40:00
  Słowa napisane przez funkcyjnych z gett lubelskich brzmiały troch inaczej. Gdy był Śmigły Rydz, to my nie robili nic
  a jak przyszedł Hitler złoty, to nauczył nas roboty, aj waj.
  Śmigły rydz siedząc pod pantoflem swojej żony żydówki, i pod jej wpływem z ciągał, przyjmował żydów ze wszystkich stron świata.
  Stwarzał im znakomite warunki, kosztem polaków.
  Tak dla sprostowania.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31